Materiał pochodzący z serwisu www.lodzianin.pl

Budowa ulicy Nowotargowej
2017-05-09


Łódź buduje! Przygotowujemy się do kolejnego etapu budowy ulicy Nowotargowej (nazwa robocza). Po zakończeniu prac ulicą tą bezpośrednio dojedziemy od al. Piłsudskiego do dworca Łódź Fabryczna i Nowego Centrum Łodzi.


Prace projektowe dobiegają końca i jeszcze w tym roku ogłoszony zostanie przetarg na roboty budowlane.


Ulica Nowotargowa od al. Piłsudskiego w kierunku dworca będzie przebiegać w obecnym śladzie ul. Targowej.

Za Nawrot odbije nieco na wschód, podzieli istniejący kwartał, by połączyć się z dalszym odcinkiem tej trasy w okolicy Tuwima – al. Rodziny Scheiblerów.


Ulica ta będzie miała po jednym pasie ruchu w każdym kierunku.

Powstaną przy niej chodniki oraz trasy dla rowerzystów (na odcinku od Nawrot do Tuwima odseparowana droga rowerowa, a od Nawrot do Piłsudskiego ciąg pieszo-rowerowy).


To jednak nie koniec zmian w tym rejonie miasta.

Ulica Targowa, odcinek od EC1 do włączenia w ul. Nowotargową, również zostanie przebudowana.

Ruch na niej zostanie uspokojony, powstaną zieleńce i zasadzone zostaną nowe drzewa.


Przypomnijmy. Odcinek od Uniwersyteckiej do Tuwima powstał w ramach przebudowy dworca Łódź Fabryczna.

Teraz powstanie fragment od Tuwima do Piłsudskiego.


Trasa ta jest jednym z głównych dojazdów do dworca i Nowego Centrum Łodzi.

Inwestycja powinna zakończyć się w 2019 roku.