Materiał pochodzący z serwisu www.lodzianin.pl

Łódź zintegrowana z koleją
2017-05-11


Od 1 maja do wspólnego honorowania biletów na terenie Łodzi dołączyły również Przewozy Regionalne właściciel marki POLREGIO.


Obecnie mamy możliwość korzystania na jednym bilecie z połączeń komunikacją miejską, pociągami Przewozów Regionalnych i ŁKA.

Mieszkańcy mogą podróżować pociągami POLREGIO na terenie całego miasta bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Skasowany w tramwaju bilet można wykorzystać również w pociągu w czasie trwania jego ważności.

Bilet MPK może skasować również obsługa pociągu zamieszczając na nim datę i godzinę rozpoczęcia podróży.

Wspólne honorowanie dotyczy wszystkich biletów Lokalnego Transportu Zbiorowego w Łodzi w pociągach (z wyłączeniem biletów okresowych liniowych -w cenie 80,00 zł.),

a w komunikacji miejskiej poniższych biletów Przewozów Regionalnych:

-bilety strefowe czasowe PR w czasie wskazanym na bilecie liczonym od godziny zakupu (wydruku)

-bilet jednorazowy PR przez 90 minut od godziny zakupu (wydruku) wskazanym na bilecie

-bilety okresowe PR

zgodnie z terminem ich ważności.

W środkach komunikacji miejskiej MPK nie są honorowane bilety POLREGIO zakupione przez internet i aplikacje mobilne oraz bilety odcinkowe okresowe na przejazd w jedną stronę.

Dzięki podpisaniu umowy z Przewozami Regionalnymi łodzianie otrzymali pełną integracje różnych środków transportu w mieście.

Od wprowadzenia wzajemnego honorowania zauważamy znaczący wzrost podróżnych korzystających z komunikacji kolejowej na terenie miasta Łodzi,

jak również zainteresowanie i zadowolenie możliwością kontynuowania podróży na podstawie biletu kolejowego osób dojeżdżających pociągami do łódzkich szkół, uczelni i miejsc pracy.

Oprócz wspólnego honorowania biletów pasażerowie MPK mają możliwość dłuższego 25 minutowego korzystania z roweru publicznego, a również od 1 maja razem ze Zgierzem

wprowadzono wspólny bilet dla wygody pasażerów obu miast.