Materiał pochodzący z serwisu www.lodzianin.pl

Wystawa "Grzyby znane i mniej znane"
2017-10-10


W Ogrodzie Botanicznym w Łodzi odbędzie się wystawa "Grzyby znane i mniej znane". Na wystawie eksponowane będą grzyby zebrane w podłódzkich lasach, podzielone na 3 grupy: gatunki trujące, niejadalne i jadalne.


Ogród Botaniczny zaprasza na wystawę „Grzyby znane i mniej znane”.

Impreza organizowana jest przy współpracy z Polskim Towarzystwem Mykologicznym.

Huby oraz grzyby wiosenne lub łatwo się rozkładające wystawiane będą w formie preparatów mokrych lub suszu.

Każdy grzyb zaopatrzony będzie w etykietę z nazwą gatunkową w języku polskim i łacińskim oraz informacją o przydatności do spożycia.

Prezentowane będą ponadto grzyby zlichenizowane (porosty), charakteryzujące się wieloma specyficznymi właściwościami.

Podczas imprezy będzie można zapoznać się z informacjami o znaczeniu grzybów w przyrodzie, zasadach prawidłowego pozyskiwania grzybów w lesie,

sposobach odróżniania grzybów trujących od podobnych do nich grzybów jadalnych oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrucia grzybami.

W trakcie wystawy mykolog udzielać będzie konsultacji.


Zachęcamy mieszkańców Łodzi do przynoszenia na wystawę wszelkich grzybów (należy pozyskiwać je w całości), które będziemy mogli wykorzystać do wzbogacania naszej ekspozycji.
Kiedy: W dniach 13 – 15 października 2017 r., w godzinach 9.00-17.00

Gdzie: w sali wystawowej Ogrodu przy ul. Retkińskiej 39/65.

Wstęp na wystawę jest bezpłatny od strony ul. Retkińskiej 39/65.