Materiał pochodzący z serwisu www.lodzianin.pl

Szczepienia przeciw pneumokokom dla łódzkich seniorów
2017-10-11


Profilaktyka zakażeń pneumokokowych – szczepienia przeciw pneumokokom


Opis problemu zdrowotnego.

Szczególnie narażone na zakażenia pneumokokowe są dzieci poniżej 2 roku życia, osoby powyżej 65 roku życia oraz osoby z chorobami przewlekłymi.

Streptococcus pneumoniae, czyli pneumokok jest bakterią o wysokiej zjadliwości, która w ostatnim czasie zwiększa oporność na różne grupy antybiotyków.

U dorosłych zakażenie najczęściej przebiega w postaci pneumokokowego zapalenia płuc, które nawet w 25% przypadków może się zakończyć zgonem.

Czynnikami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu zakażeń pneumokokowych jest palenie tytoniu oraz spożywanie alkoholu.

Poziom nosicielstwa pneumokoków jest wysoki i u dorosłych waha się od 5 do 10%.

Do infekcji dochodzi drogą kropelkową lub przez kontakt bezpośredni.

Epidemiologia

W latach 2011-2015 zarejestrowano łącznie w Polsce 3102 zachorowania.

Najwięcej w roku 2015 – zachorowało 987 osób.

Należy jednak podkreślić, że liczby nie przedstawiają całej skali zjawiska, gdyż w sytuacji wystąpienia takich chorób jak np. zapalenie ucha, zapalenie zatok, zapalenie płuc rzadko jest prowadzona diagnostyka bakteriologiczna.

Diagnostyka taka jest prowadzona w przypadku, gdy przebieg zachorowania jest ciężki i pacjent trafia do szpitala.

Profilaktyka

Skuteczną metodą zapobiegania wystąpienia zakażenia pneumokokowego jest szczepienie ochronne.

Biorąc pod uwagę, że bakterie te są powszechne i ryzyko zakażenia jest bardzo wysokie, warto je wykonać.

Populacja objęta działaniami profilaktycznymi

Działania skierowane będą do mieszkańców domów pomocy społecznej w Łodzi (DPS ul. Rudzka 56, DPS ul. Dojazdowa 5/7, DPS ul. Krzemieniecka 7/9, DP ul. Przyrodnicza 24/26, DPS ul. Rojna 15, DPS ul. Złotnicza 10).

Szczepieniami będzie mogło być objętych ok. 520 osób.

W przyszłym roku będą one kontynuowane w pozostałych domach opieki społecznej.


Cele profilaktyki zakażeń pneumokokowych

1. Zwiększenie świadomości zdrowotnej klientów łódzkich domów pomocy społecznej dot. chorób pneumokokowych oraz korzyści ze szczepienia.

2. Redukcja nosicielstwa i zmniejszenie zachorowań na infekcje pneumokokowe.

3. Zmniejszenie ryzyka zachorowania na IChP u osób szczepionych.

4. Zmniejszenie liczby hospitalizacji z powodu chorób wywołanych pneumokokami.


Tryb zapraszania uczestników.

O szczepieniach informować podopiecznych będzie personel domu pomocy społecznej.

Do wykonania szczepienia niezbędna jest kwalifikacja lekarza oraz zgoda pacjenta.


Finansowanie – budżet Miasta Łodzi – 150 tys. zł

Na koszty projektu składają się:

• działania edukacyjne,

• koszt badania lekarskiego (kwalifikacji do szczepienia),

• koszt zakupu szczepionki,

• koszt szczepienia,

• obsługa, monitorowanie działań i sprawozdawczość.