Materiał pochodzący z serwisu www.lodzianin.pl

Tymczasowe zawieszenie kursowania linii 45 i 46
2018-02-05


Poniżej znajdziecie kilka istotnych informacji dotyczących komunikacji łódzkiej.


Zlecona przez MPK-Łódź sp. z o. o. ekspertyza dotycząca sieci trakcyjnej na linii tramwajowej do Zgierza i Ozorkowa wykazała bardzo zły stan przewodu jezdnego, który zagraża bezpiecznemu prowadzeniu przewozów. Zarówno przewoźnik, włodarze gmin, a także
Zarząd Dróg i Transportu, aby zapewnić bezpieczeństwo pasażerów, stanęli przed koniecznością tymczasowego zawieszenia kursowania tramwajów na linii do Zgierza i Ozorkowa. Od 4 lutego połączenie tramwajowe zastąpią autobusy.W tej chwili Miasto Zgierz jest w trakcie procedury pozyskiwania środków z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na przebudowę odcinka trasy z Helenówka do Kuraka, a także rozpoczyna prace związane z naprawą trakcji na odcinku od Kuraka do Placu Kilińskiego.
Także władze gminy Zgierz i Ozorków, oraz miasta Ozorków podejmują działania mające na celu pozyskanie środków, oraz wykonanie remontu swoich odcinków trasy.


Ponadto w dalszym ciągu odbywać się będą spotkania z przedstawicielami uczestników porozumienia międzygminnego, na których określone zostaną dalsze działania mające na celu:

- Pozyskanie funduszy unijnych na modernizację pozostałej części linii tramwajowej

- Określenia dalszych działań dot. remontu infrastruktury torowo-sieciowej na wypadek nie otrzymania dofinansowania.Warto podkreślić, że każda ze stron deklaruje chęć współpracy i prowadzenia dalszych działań mających na celu modernizację i utrzymanie połączenia komunikacyjnego w aglomeracji. Władze miast i gmin Zgierz i Ozorków podejmują szeroko zakrojone działania
mające na celu znalezienie najlepszego rozwiązanie oraz funduszy na modernizację.
Od 4 lutego zawieszone zostanie kursowanie linii 45 i 46. Autobusy zastępcze kursować będą na poniższych trasach:

- Linia Z45: RADOGOSZCZ WSCHÓD – ZGIERZ Plac Kilińskiego

- Linia Z46: RADOGOSZCZ WSCHÓD – OZORKÓW Konstytucji 3 Maja.

Przygotowano specjalny rozkład jazdy, a czas przejazdu ulegnie znacznie skróceniu.

Z Łodzi do Zgierza dojedziemy w średnio 10/15 minut, a do Ozorkowa podróż zajmie ok. 40 minut.Dodatkowo wzmocniona zostanie częstotliwość linii 4, aby zapewnić większą częstotliwość przejazdów na ul. Zgierskiej i stworzyć dojazd do ul. Pomorskiej i Nowego Centrum Łodzi. Pozostanie również to samo nocne połączenie do Zgierza i Ozorkowa, które
obsługiwane będzie autobusami na trasie Łódź Radogoszcz Wschód – Ozorków. Połączenie skomunikowane będzie na krańcówce Świtezianki z nocnym autobusem linii N2. Natomiast dla mieszkańców Stoków wydłużona zostanie linia 15 do krańcówki przy ul.
Giewont, aby zapewnić obsługę w zastępstwie tramwajów.