Materia³ pochodz±cy z serwisu www.lodzianin.pl

Imprezy £ód¼ Wydarzenia
2018-04-15

15 kwietnia 2018 niedziela Polecane wydarzenia w £odzi

Cotton Club
Ul.Politechniki 9a
Karaoke Night
Start 21:01

Zajezdnia Muzealna Brus
ul. Konstantynowska 115
Rajd "Klasykiem po szynach"
Godz. 8.30


DOZ Maraton £ód¼
Start od Bul. Bandurskiego
godz. 8.00

Park ¬ródliska
> Spacer z Zielon± £odzi±

Start godz. 12.00