Materiał pochodzący z serwisu www.lodzianin.pl

Bezpłatne badania serca w CH Guliwer 21 kwietnia
2018-04-19


Centrum Handlowe Guliwer i Telemedycyna Polska S.A. zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej kampanii profilaktyki chorób układu krążenia „Teraz Serce!”


W sobotę, 21 kwietnia 2018 roku w godzinach 10:00-18:00 w Centrum Handlowym Guliwer w Łodzi odbędzie się Akcja Medyczna w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktyki chorób układu krążenia „Teraz Serce!”. Zapraszamy wszystkich chętnych do
skorzystania z bezpłatnych badań serca oraz specjalistycznych konsultacji.


Podczas ośmiogodzinnej Akcji Medycznej każdy chętny będzie mógł skorzystać z fachowej pomocy w zakresie: badania EKG z opisem oraz interpretacją lekarza, badania poziomu cholesterolu i glukozy, porady dietetyka, pomiaru ciśnienia, obliczenia wskaźnika
BMI, oceny ukrwienia kończyn dolnych i określenia czynników ryzyka zawału mięśnia sercowego.


Udział w Akcji jest całkowicie bezpłatny i dostępny dla wszystkich, którzy zgłoszą się w dniu Akcji. Głównym celem Akcji jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do lekarzy specjalistów oraz profilaktyka kardiologiczna. Akcje są przeprowadzane w najczęściej
odwiedzanych punktach miasta, czyli hipermarketach i centrach handlowych. Wybór miejsc, w których odbywają się bezpłatne badania, podyktowany jest przede wszystkim powszechną dostępnością dla odwiedzających oraz możliwością szerszego dotarcia do
zainteresowanych.


Badania odbędą się w godzinach od 10.00 do 18.00 w sobotę, 21 kwietnia 2018 roku w Centrum Handlowym Guliwer, ul. Kolumny 6/36.


Realizacja przedsięwzięcia możliwa jest dzięki środkom finansowym oraz wszelkiemu innemu wsparciu pochodzącemu od Organizatora (Telemedycyna Polska S.A. – lider teleopieki kardiologicznej www.telemedycynapolska.pl ), Współorganizatora (Centrum
Handlowe Guliwer – zaangażowane społecznie centrum handlowe www.chguliwer.pl) zaś nagłośnienie Akcji jest możliwe dzięki Patronom Medialnym (Miesięcznik Praktyka Lekarska www.praktykalekarska.com ) oraz wszystkim życzliwym Mediom.
Zachęcamy do odwiedzania strony www.terazserce.pl , gdzie po zakończeniu akcji dostępna będzie relacja z wydarzenia.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Akcji.