Materiał pochodzący z serwisu www.lodzianin.pl

Darmowa pomoc prawna dla łodzian - gdzie szukać pomocy i kto może z niej skorzystać?
2018-05-24


W tym roku nieodpłatna pomoc prawna dostępna jest w 28 punktach (w 14 lokalizacjach) w budynkach Urzędu Miasta Łodzi, Zarządu Lokali Miejskich i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W naszym mieście skorzystać można z różnych porad prawnych już od 2016 roku.


- Już trzeci rok z rzędu w udzielanie porad prawnych włącza się Fundacja Subvenio. Widzimy rosnące zainteresowanie społeczeństwa. Jest wiele problemów do rozwiązania - mówi prezes fundacji Agata Zakrzewska i dodaje: - Wiele osób próbuje sobie poradzić
samodzielnie, ale często okazuje się, że bez fachowego, specjalistycznego wsparcia prawniczego pogrążają się w jeszcze większych kłopotach. Dlatego zachęcam do korzystania z możliwości uzyskania porady.


W 2016 r. udzielono 6212 porad, w tym 3035 w punktach uruchomionych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w konkursie ofert. Z kolei w 2017 r. udzielono łącznie 6631 porad, w tym 3355 - przez organizacje
pozarządowe.


Najliczniejszą grupą korzystającą z porad prawnych były osoby powyżej 65 roku życia (34 % w 2016 r. i 35% w 2017 r.). Najczęściej udzielano odpowiedzi z zakresu: prawa cywilnego (31% porad - dane z 2016 r.; 40% porad - 2017 r.), prawa spadkowego
(16%
porad - dane z 2016 r.; 24% porad - 2017 r.) i prawa rzeczowego (13% porad - dane z 2016 r.; 15% porad - 2017 r.). Były to sprawy konsumenckie, umowy, sprawy administracyjne i urzędowe, a często z zakresu prawa rodzinnego czy karnego.
Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w Łodzi w 28 punktach, w 14 lokalizacjach:


Zarząd Lokali Miejskich Rejon Obsługi Najemców 3, ul. Przemysłowa 7

Zarząd Lokali Miejskich Rejon Obsługi Najemców 8, pl. Barlickiego 11

Zarząd Lokali Miejskich Rejon Obsługi Najemców 4, ul. Lubelska 9/11

Zarząd Lokali Miejskich Rejon Obsługi Najemców 12, ul. Piotrkowska 238

Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 153

Urząd Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100

Urząd Miasta Łodzi, ul. Krzemieniecka 2b

Urząd Miasta Łodzi, al. Politechniki 32

Urząd Miasta Łodzi, ul. Zachodnia 47

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi I Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Tybury 16

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi II Wydział Pracy Środowiskowej, ul Grota – Roweckiego 30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi Klub Integracji Społecznej, ul. Paderewskiego 47

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi III Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Będzińska 5

Dom Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Rudzka 56Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać:


osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

kombatanci,

weterani,

osoby, które nie ukończyły 26 lat,

osoby, które ukończyły 65 lat,

osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,

kobiety w ciąży

Uprawnienie należy poświadczyć stosownie przez zaświadczenie, legitymację czy dokument tożsamości bądź jak w przypadku osób zagrożonych lub poszkodowanych katastrofą, klęską czy awarią techniczną należy złożyć oświadczenie, a w przypadku kobiet w
ciąży – dokument potwierdzający ciążę.Uprawnieni mogą uzyskać informację w zakresie:


prawa pracy;

przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;

prawa cywilnego;

spraw karnych;

spraw administracyjnych;

ubezpieczenia społecznego;

spraw rodzinnych;

prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:


poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;

udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym;
sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo –
administracyjnym.Kadrę świadczącą bezpłatną pomoc prawną stanowią radcowie prawni i adwokaci wskazani przez Izbę Radców Prawnych i Radę Adwokacką oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe wyłonione w konkursie.Źródło: Urząd Miasta Łodzi