Materiał pochodzący z serwisu www.lodzianin.pl

Modernizacja zajezdni Limanowskiego
2018-05-30


Rozpoczyna się modernizacja Zajezdni Limanowskiego, która powstała w 1971 r. Obiekt zostanie gruntownie przebudowany. Dotychczasowe hale przeglądowo – naprawcze oraz budynek biurowy zostaną wyburzone.


Za budowę nowych obiektów odpowiedzialne będzie konsorcjum ALSTAL Grupa Budowlana Spółka z o.o. i AGB Budownictwo Spółka z o.o. Podczas modernizacji obiektu Zajezdnia Limanowskiego będzie cały czas funkcjonować. Codziennie
będzie z niej wyjeżdżać na trasy 180 autobusów. Umowę z wykonawcą podpisano 30.05.2018 r. Wartość umowy to 73,7 mln zł (całkowity koszt inwestycji około 80 mln zł brutto). Prace budowalne mają być prowadzone przez 24 miesiące i
przebiegać w następujących etapach:1. Wyburzenie budynku biurowego pochodzącego z 1971 r.

2. Wyburzenie małej hali przeglądowej.

3. Przygotowanie terenu pod pola odstawcze dla autobusów przy ul. Limanowskiego (w miejscu obecnego parkingu samochodów osobowych i starego biurowca).

4. Rozpoczęcie budowy nowej hali serwisowej, w której mają być dokonywane przeglądy pojazdów, a do tego autobusy będą tam myte i naprawiane:

- w samej hali serwisowej przewidziano 25 stanowisk do obsługi pojazdów MPK – Łódź, w tym myjnię

- budynek będzie mieścił również stację kontroli pojazdów i część administracyjną , dlatego powstaną w nim jeszcze warsztaty, magazyny, dyspozytornia, pomieszczenia dla kierowców oczekujących na pracę, stołówka, szatnie oraz biura

- docelowo w hali serwisowanych będzie 200 autobusów

- pomieszczenia socjalne przewidziane są dla 500 kierowców (maksymalnie 60 pracowników na godzinę) oraz 130 mechaników (maksymalnie 40 pracowników na zmianę)

- wysokość budynku – dwie kondygnacje

- powierzchnia użytkowa budynku – 7 557,38 m kw.

5. Rozpoczęcie budowy wiaty dla autobusów elektrycznych:

- wiata docelowo ma stanowić osłonę dla około 80 autobusów elektrycznych

- długość wiaty: 243 m

- szerokość wiaty: 26,3 m

6. Oddanie do użytku nowej hali serwisowej.

7. Wyburzenie starej hali przeglądowo – naprawczej.

8. Wykonanie portierni od strony ul. Limanowskiego:

- wysokość budynku – 5,7 m

- długość budynku – 13,5 m

- powierzchnia użytkowa – 46,24 m kw.

9. Budowa stacji paliw:

- wysokość wiaty – 5,7 m

- szerokość wiaty – 12 m

- długość wiaty – 29,10 m10. Budowa siedziby Zakładu Przewozu Osób Niepełnosprawnych oraz wiaty dla 28 busów ZPON

- w budynku znajdzie się: dyspozytornia z punktem obsługi klienta:

- szatnie pracownicze dla 63 osób

- jadalnia z aneksem kuchennym

- pomieszczenia techniczne i teleinformatyczne

- pomieszczenia biurowe

- myjnia

- wysokość budynku - 4,8m

- długość budynku - 50,51 m

- powierzchnia użytkowa – 587,52 m kw.


11. Rozbiórka obecnej stacji paliw

Umowę na modernizację Zajezdni Limanowskiego podpisali:

Zbigniew Papierski, Prezes MPK – Łódź

Krzysztof Kamiński, Wiceprezes MPK – Łódź

Zbigniew Litkowski, Członek Zarządu Dyrektor Operacyjny ALSTAL
ALSTAL Grupa Budowlana jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi budowlane. Posiada ponad czterdziestoletnie doświadczenie w projektowaniu i Generalnym Wykonawstwie inwestycji z zakresu budownictwa
ogólnego. Specjalizuje się w budowie centrów biurowych, osiedli mieszkaniowych, obiektów dla wojska, realizacji publicznej infrastruktury sportowej.


Źródło: Urząd Miasta Łodzi