Materiał pochodzący z serwisu www.lodzianin.pl

Wydarzenia w Muzeum Miasta Łodzi 18-24 czerwca
2018-06-19


W tym tygodniu Muzeum Miasta Łodzi zaprasza wszystkich na 2 szczególne wydarzenia - Wernisaż wystawy: „Błyszczeć nad materią”. Malarstwo Iwy Petrowej-Andersen oraz kolejne spotkanie w ramach cyklu „Weekend z... ”. Tym razem w muzeum zagości Jan Karski.


20 czerwca (środa), godz. 17:00

Wernisaż wystawy: „ Błyszczeć nad materią”. Malarstwo Iwy Petrowej-Andersen
Miejsce: Sala Lustrzana Muzeum Miasta Łodzi – Aneks


Kurator: dr Łukasz Grzejszczak
Wystawa prezentuje twórczość malarską znanej i cenionej konserwator dzieł sztuki – Iwy Petrowej-Andersen, która w swych pracach podejmuje świadomy dialog z tradycją. Wśród obrazów znajdą się m.in. dzieła z cyklu „Jest samotność przestrzeni”.


Iwa Petrowa-Andersen urodziła się w Bułgarii. Ukończyła Liceum Sztuk Pięknych w Sofii, następnie studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskała dyplom w zakresie konserwacji malarstwa. Na swoim koncie ma
liczne realizacje konserwatorskie w zakresie malarstwa sztalugowego oraz innych obiektów zabytkowych. Na terenie Łodzi prowadziła prace konserwatorskie, m.in. w Pałacu Izraela Poznańskiego, Pałacu Wilhelma Scheiblera oraz Willi Edwarda Herbsta. Pracowała także przy
konserwacji pozłacanych drzwi do Sali Tronowej Zamku Królewskiego w Warszawie, za co otrzymała medal Związku Polskich Artystów Plastyków oraz odznakę „Budowniczego Zamku Królewskiego w Warszawie”. Prowadziła przez dwadzieścia cztery lata Pracownię Konserwacji
Dzieł Sztuki w Konserveringscentret Vest w Danii. Jej prace, po raz pierwszy na indywidualnej wstawie, prezentowane były w 1978 roku w Łodzi, w Galerii BWA. Obrazy Iwy Petrowej-Andersen znajdują się w licznych kolekcjach w Bułgarii, Polsce, Danii, Francji, Wielkiej Brytanii
i Stanach Zjednoczonych.


Wystawa czynna od 21 czerwca do 31 sierpnia 2018
22 – 24 czerwca (piątek-niedziela), godz. 14:00


„Weekend z Janem Karskim”
Oprowadzanie po wnętrzach Pałacu I. Poznańskiego w ramach cyklu „Odkrywaj z nami Łódź. Czas na Muzeum”


Zbiórka: hol główny


Bilety: 3 zł normalny, 1 zł ulgowy
W nawiązaniu do kolejnej rocznicy urodzin, a przede wszystkim imienin Jana Karskiego, organizatorzy zapraszają do Muzeum Miasta Łodzi na kolejne spotkanie z cyklu Weekend z …


Jan Karski zajmuje jedno z najważniejszych miejsc w „Panteonie Wielkich Łodzian”. Głównym wątkiem wydarzenia będzie prezentacja postaci Jana Karskiego przez pryzmat jego związków z Łodzią, roli i znaczenia, jakie odegrało w jego życiu rodzinne miasto. Jaka jest
prawdziwa data jego urodzin i jakie były kulisy powstania pierwszej na świecie poświęconej mu wystawy w Muzeum Miasta Łodzi?


Ze względu na trwający remont w Muzeum odwiedziny Gabinetu Jana Karskiego będą w tych dniach ostatnią okazją do jego zobaczenia przed zamknięciem na dłuższy czas…

„Weekend z... ” to cykl wydarzeń oraz aktywności edukacyjnych odbywających się raz w miesiącu i związanych z ważnymi dla Łodzi postaciami, których pamiątki i przedmioty osobiste prezentowane są w ramach ekspozycji „Panteon Wielkich Łodzian". Na „Weekend z... ”
składają się otwarte oprowadzania (na których można poznać wielkich łodzian z innej strony – nie przez pryzmat dokonań, które ich rozsławiły, ale takimi, jakimi byli prywatnie), prezentacja wybranych eksponatów ze zbiorów Muzeum (niepokazywanych na co dzień na
ekspozycjach), a dla najmłodszych karty z ciekawymi zadaniami.