Materia³ pochodz±cy z serwisu www.lodzianin.pl

£ÓD¬: TURYSTYKA
2009-01-04

Noclegownie w £odzi:

Dom Wycieczkowy "Arturówek"
£ód¼, Skrzydlata 75
tel. (0 42) 659-76-22
fax (0 42) 659-87-93

Hotel GROSIK
£ód¼, ul. Brzoskwiniowa 17
tel. +42 658 95 29
e-mail hotelgrosik@op.pl
http://www.hotelgrosik.ldz.pl

Flora
£ód¼, Szczecińska 111,
tel. (0-42) 655-72-45

Agat
£ód¼, ul. Strykowska 94,
tel. (0 42) 659-71-93, 0605-546-217, fax: 617-02-35

Eskulap
Doba hotelowa: 14:00 - 12:00
£ód¼, ul. Paradna 46,, tel. (0-42) 646-90-99; fax. (0-42) 646-56-88


Zajazd Hades
£ód¼, Andrespol, ul. Rokicińska 104, tel. (0-42) 213-22-57

Szkolne Schronisko M³odzieæowe w £odzi
£ód¼, Legionów 27, tel. +48 42 630-66-80