Materiał pochodzący z serwisu www.lodzianin.pl

Łódź: biznes
2009-01-04

Łódzkie zabytki:

Pałace

Pałac Juliusza Heinzla przy ul. Piotrkowskiej 104
Pałac Karola Poznańskiego przy ul. Gdańskiej 32
Pałac Juliusza Kindermana przy ul. Piotrkowskiej 137/139
Pałac Izraela Poznańskiego przy ul. Ogrodowej 15
Pałac Fryderyka Wilhelma Schweikerta przy ul. Piotrkowskiej 262
Pałac Karola Wilhelma Scheiblera przy Pl. Zwycięstwa 1
Pałac Maurycego Poznańskiego przy ul. Więckowskiego 36
Pałac Ewalda Kerna przy ul. Piotrkowskiej 179
Pałac Maksymiliana Goldfedera przy ul. Piotrkowskiej 77
Pałac Ludwika Heinzla, Łagiewniki przy ul. Okólnej 166
Pałac Roberta Biedermanna przy ul. Kilińskiego 2
Pałac braci Steinertów przy ulicy Piotrkowskiej 272


Kamienice i budynki

Dworek Ludwika Geyera, przy ul. Piotrkowskiej 286
Esplanada, przy ul. Piotrkowskiej 100a
Budynek zgromadzenia kupców
Kamienica Hermana Konstadta
Kamienica Dawida Sendrowicza
Bank Państwa, przy al. T. Kościuszki 14
Budynek Banku PKO BP, przy al. T. Kościuszki 15
Budynek bankowy Ludwika Geyera, przy ul. Piotrkowskiej 74
Szkoła podstawowa nr 1 przy ul. S. Sterlinga 24
Dom Jana Petera, przy ul. Piotrkowskiej 13
Dom pod Gutenbergiem, przy ul. Piotrkowskiej 86
Gmach Poczty Głównej, przy ul. J. Tuwima 36
Kamienica narożna, przy ul. Piotrkowskiej 29
Kamienica, przy ul. Piotrkowskiej 43
Kamienica, przy ul. Piotrkowskiej 99
Kamienica wielkomiejska, przy al. T.Kościuszki 93
Ratusz Nowomiejski
Hotel Grand
Hotel Polonia
Hotel Savoy
Dworzec Łódź Fabryczna
Dworzec Łódź Kaliska


Wille i Rezydencje

Willa Leona Rappaporta, przy ul. Rewolucji 1905 r. 44
Willa Ryszarda Leona Schimmela, przy ul. Karolewskiej 1
Willa Leopolda Kindermana, ul. Wólczańska 31/33
Willa Józefa Richtera
Willa Reinholda Richtera
Willa Floriana Jarrischa
Willa Henryka Grohmana, przy ul. Tymienieckiego 24
Willa Jakuba Kestenberga, przy ul. Stefana Jaracza 62
Rezydencja Księży Młyn, przy ul. Przędzalnianej 72


Obiekty sakralne

Kościół pw. św. Józefa, przy ul. Ogrodowej 22
Archikatedra pw. św. Stanisława Kostki przy ul ks. Skorupki 9
Kościół ewangelicki pw. św. Mateusza przy ul. Piotrkowskiej nr 283
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy Placu Kościelnym
Cerkiew pw. św. Aleksandra Newskiego przy ul. Kilińskiego
Synagoga Wolfa Richtera przy ul. Rewolucji 1905 r. 28
Kościół i klasztor oo. franciszkanów w Łagiewnikach
Drewniane kapliczki w Łagiewnikach


Fabryki i budynki przemysłowe

Fabryka Juliusza Kindermana, przy ul. Łąkowej 23/25
Tkalnia Zakładów Scheiblera, przy ul. J. Kilińskiego
Fabryka Henryka Grohmana
Biała Fabryka Ludwika Geyera, przy ul. Piotrkowskiej 282
Bielnik Kopischa, przy ul. W. Tymienieckiego 5
Fabryka Izraela Poznańskiego, przy ul. Ogrodowej 17
Fabryka Silbersteina
Elektrownia zakładowa, przy ul. TymienieckiegoOsiedla przemysłowe

Osiedle domów mieszkalnych z międzywojnia
Osiedle domów familijnych Księży Młyn
Nowe Miasto


Cmentarze i mauzolea

Mauzoleum Leonii i Izraela Poznańskich
Mauzoleum rodziny Scheiblerów z 1888 r.
Cmentarz Żydowski


Place, rynki i pasaże

Pasaż Meyera, czyli obecna ulica Stanisława Moniuszki
Pasaż Rubinsteina
Pasaż Schillera
Plac Dąbrowskiego d. Rynek Cegielniany Wielkomiejski
Plac Jana Pawła II
Rynek Staromiejski
Plac Wolności - dawny Nowy Rynek