Materia³ pochodz±cy z serwisu www.lodzianin.pl

£ód¼: Nauka i Edukacja
2009-01-09

Szko³y artystyczne w £odzi

Państwowe Liceum Muzyczne im. H. Wieniawskiego
93-102 £ód¼
ul. Sosnowa 9
tel. (0-42) 681-15-68

Państwowa Podstawowa Szko³a Muzyczna
93-102 £ód¼
ul. Sosnowa 9
tel. (0-42) 681-15-68


Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. T. Makowskiego
90-630 £ód¼
ul. lipowa 47/49
tel. (0-42) 633-63-07


"Art" Prywatne Liceum Sztuk Plastycznych
90-006 £ód¼
ul. Piotrkowska 114
tel./fax. (0-42) 632-78-07