Materia³ pochodz±cy z serwisu www.lodzianin.pl

ROZRYWKA

HERBACIARNIE

Herbaciarnia "Niebieskie Migda³y"
ul. Piotrkowska 200, 90-369 £ód¼
kom. 0-609 511-484



Niebieskie Migda³y - Herbaciarnia i Galeria
ul. Sienkiewicza 40, 90-009 £ód¼
tel. (0-42) 630-35-44



Herbaciarnia-Lunch Bar "Przy Kominku"
ul. Andrzeja Struga 5, 90-420 £ód¼
tel. (0-42) 632-92-03
fax (0-42) 632-92-03



Cocktail-Bar HORT-CAFE
ul. Piotrkowska 106/110, 90-004 £ód¼
tel. (0-42) 636-63-77
e-mail: hortcafe@hortcafe.com.pl



Coffe Time
ul. Piotrkowska 84 £ód¼
tel. (0-42) 632-21-03



Coffees & Toffees
ul. Struga 6/10 £ód¼
tel. (0-42) 637-61-48




Dwa Ksiźæyce
ul. Narutowicza 1 £ód¼
tel. (0-42) 633-79-11



Firma Ewert
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 £ód¼
tel. (0-42) 645-12-60




Herbaciarnia MI-2
ul. Narutowicza 41 £ód¼
tel. (0-42) 631-91-57



Maradona . Kmiecik
ul. £agiewnicka 118c, 91-471 £ód¼
tel. (0-42) 616-00-37


Herbaciarnia Dobry Czas
ul. Piotrkowska 88, £ód¼