Materiał pochodzący z serwisu www.lodzianin.pl

NAUKA I EDUKACJA
2009-01-17

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

I LO im. M. Kopernika w Łodzi
http://www.ids.uni.lodz.pl/ILO/index.htm
Aktualności z życia szkoły. Historia, wiadomości o patronie i absolwentach. Informacje dla kandydatów o rekrutacji, wykładanych przedmiotach.


II Liceum Ogólnokształcące im. G. Narutowicza w Łodzi http://www.2lo.lodz.pl/
Kalendarium powstałej już w 1904 roku „dwójki", a także na temat patrona - Gabriela Narutowicza. Informacje dla przyszłych uczniów.


IV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi http://priv6.onet.pl/lod/ivlolodz/
Adres szkoły zasady przyjmowania, historia i informacje o patronce. Strony poszczególnych klas. Profile klas w najbliższym roku szkolnym oraz kursy przygotowujące do egzaminów.


IV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi http://www.czworka.lodz.prv.pl/
Historia szkoły, informacje o patronacie, kursy, profile i osiągnięcia.


XIII Liceum Ogólnokształcące http://www.13lo.infocentrum.com/
Adres, historia i patron liceum oraz ilość godzin w poszczególnych klasach. Z ciekawostek internetowe wydanie gazetki szkolnej.


XXXI LO w Łodzi http://www.ids.uni.lodz.pl/LOXXXI/index.html
Adres, historia i patron szkoły. Ponadto kadra pedagogiczna oraz opinie absolwentów o szkole. Informacje dla kandydatów o rekrutacji.


XXXIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi http://www.ids.uni.lodz.pl/XXXIIILO/index.html