Materiał pochodzący z serwisu www.lodzianin.pl

ŁÓDŹ: NAUKA I EDUKACJA
2009-01-17

UCZELNIE WYŻSZE W ŁODZI

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi
http://www.filmschool.lodz.pl/ - To, co najważniejsze, czyli informacje o naborze dla kandydatów do filmówki. Z ciekawostek baza polskiego filmu, archiwum oraz wiadomości o festiwalach i konkursach.

Akademia Medyczna w Łodzi
http://www.am.lodz.pl/ampl/ - Historia uczelni, informacje o poszczególnych wydziałach i instytutach. Są też oczywiście warunki przyjęcia na studia.

Akademia Muzyczna w Łodzi
http://www.amuz.lodz.pl/amuz.htm - Podobnie jak AM, czyli historia, adres i telefony, wykaz wydziałów oraz nabór i egzaminy. Lista najbliższych imprez.

Politechnika Łódzka
http://www.p.lodz.pl - Także w wersji angielskiej. Jak to w przypadku stron głównych państwowych uczelni wszystko o politechnice - zasady przyjęć, historia oraz kierunki studiów.

Uniwersytet Łódzki
http://www.uni.lodz.pl/ - Na stronie wymienione wszystkie wydziały i instytuty wraz z zasadami rekrutacji. Nie zapomniano wspomnieć o współpracy z zagranicą i codziennym życiu uniwersytetu.

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
http://www.asp.lodz.pl/ - Niezbędnik, czyli adres i telefony.

Wyższe Seminarium Duchowne Ojców Franciszkanów w Łodzi
http://www.ofmconv.opoka.org.pl/seminarium_lodz.htm - Historia i kontakt z uczelnia, internetowe gazetki - „Nasze Życie" i „Pokój i Dobro", informacje o chórze seminaryjnym. Warunki przyjęcia do szkoły,

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
http://wshe.lodz.pl - Oprócz standardowych informacji istnieje możliwość rekrutacji przez Internet. Ponadto wiadomości z życia szkoły oraz oferty pracy.

Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi
http://www.wam.lodz.pl - Podstawowe informacje o WAM oraz osiągnięcia szkoły.

Wyższa Szkota Informatyki - w Łodzi
www.info.wsinf.edu.pl - Adres i telefony szkoły, a także główne kierunki kształcenia oraz zasady przyjmowania.

Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi
http://www.wsd.archidiecezja.lodz/pl - Niezbędnik - adres, telefony, zasady rekrutacji i historia seminarium. Informacje o działalności łódzkiej archidiecezji.

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi http://www.swseiz.lodz.pl/swseiz/index.htm - Warunki, jak rozpocząć i kontynuować studia u salezjanów. Opis kierunków oferowanych studiów.

Wyższa Szkoła Kupiecka w Zgierzu
http://www.wszk.lodz.pl - Filie szkoły w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Koninie, Szczecinku oraz Rawie Mazowieckiej. Na stronie program studiów, kadra uczelni oraz szkoły współpracujące.