Materia³ pochodz±cy z serwisu www.lodzianin.pl

Gimnazja w £odzi
2004-01-21

Edukacja / Gimnazja w £odzi

"Scholasticus"
91-034 £ód¼, ul. Mokra 10
woj. ³ódzkie
tel. (042) 651-02-19 fax. (042) 653-94-13

www.scholasticus.pl

"ABiS" Prywatne Gimnazjum
93-008 £ód¼, ul. Rzgowska 17
woj. ³ódzkie
tel. (042) 682 62 04
www.info.wsinf.edu.pl"AD Vocem" Gimnazjum
Jadwiga Olczyk-Marzyńska
90-261 £ód¼, ul. Jaracza 19
woj. ³ódzkie
tel. (042) 630-52-88 fax. (042) 630-52-88"Centrum" Szkolne Centrum Profilaktyczno-Wychowawcze
90-536 £ód¼, ul. Gdańska 156
woj. ³ódzkie
tel. (042) 636-91-02"Edukacja"
Towarzystwo O¶wiatowe Gimnazjum
93-569 £ód¼, ul. Inæynierska 2/4
woj. ³ódzkie
tel. (042) 636-81-53"Faktoria" Fundacja
90-113 £ód¼, ul. Traugutta 18
woj. ³ódzkie
tel. (042) 633-59-63 fax. (042) 633-59-63Gimnazjum
90-557 £ód¼, ul. Struga 90a
woj. ³ódzkie
tel. (042) 634-42-25 fax. (042) 634-42-25Gimnazjum im. A. Fredry
£ódzkiego Stowarzyszenia Spo³eczno-O¶wiatowego
91-030 £ód¼, ul. Woronicza 16
woj. ³ódzkie
tel. (042) 651-68-28Kokot Rafa³ Prywatne Gimnazjum
94-102 £ód¼, ul. Maratońska 49
woj. ³ódzkie
tel. (042) 687-11-41


Szko³a Europejska
93-020 £ód¼, ul. Tuszyńska 31
woj. ³ódzkie
tel. (042) 682-54-66 fax. (042) 682-54-66Zwi±zek Nauczycielstwa Polskiego Gimnazjum
93-436 £ód¼, ul. Scaleniowa 6
woj. ³ódzkie
tel. (042) 680-19-36