Materiał pochodzący z serwisu www.lodzianin.pl

ŁÓDŹ : BIZNES : SZKOLENIA
2009-01-10

SZKOLENIA DLA FIRM W ŁODZIŁódzki Instytut NLP i Technik Perswazji
90-613 Łódź,
ul. Gdańska 91
tel. (0 42) 633 54 26
Tel. kom. 0607677125
www.szkolenianlp.pl
Mistrz Manipulacji,
NLP w sprzedaży,
NLP w zarządzaniu,
szkolenia dla firm.
FUNDACJA INKUBATOR (PKD)
ul. Piotrkowska 143
90-434 Łódź tel. (0-42) 637-01-78
fax (0-42) 637-23-15 www.inkubator.org.pl

z zakresu:
- rozpoczynania działalności gospodarczej
- marketingowych i finansowych aspektów rozwoju firmy
- podstaw zastosowania komputera w małej firmie
- tworzenia i zastosowania biznes planu dla rozwoju firmy
- innowacyjności jako warunku utrzymania konkurencyjności przedsięwzięcia
kursy z zakresu ochrony środowiska, świadomości jakości, budowy zwartego zespołu
kursy komputerowe: podstawy obsługi i edytory tekstu
kursy dla szwaczek


ŁÓDZKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA
ul. Tuwima 30
90-002 Łódź tel. (0-42) 633-03-49
fax (0-42) 633-51-35 www.liph.com.pl
e-mail: liph@liph.com.pl

Szkolenia w zakresie:
- rozliczeń międzynarodowych płatności
- form płatności stosowanych w transakcjach handlowych
- technik negocjacyjnych
- dokumentów obowiązujących w transakcjach handlu zagranicznego
- finansów i zarządzania


STOWARZYSZENIE DORADCÓW GOSPODARCZYCH - "PROAKADEMIA"
ul. Piotrkowska 238
90-360 Łódź tel. (0-42) 636-12-59
fax (0-42) 636-12-26

Szkolenia dla firm zainteresowanych współpracą z podmiotami zagranicznymi
pomoc w nawiązaniu kontaktów gospodarczych i handlowych z partnerami (głównie rosyjskimi i ukraińskimi) doradztwo w zakresie przygotowania dokumentów handlowych, zabezpieczeń bankowych oraz ubezpieczenia kontraktu.


IZBA RZEMIEŚLNICZA W ŁODZI
ul. S. Moniuszki 8
90-111 Łódź tel. (0-42) 632-55-81
fax (0-42) 632-37-76 www.irlodz.home.pl
e-mail: irlodz@home.pl

Szkolenia zawodowe - w zawodach rzemieślniczych:
- sprzedawca
inne szkolenia:
- minimum sanitarne
- archiwista
- mała poligrafia
- zajęcia komputerowe
szkolenia w zakresie:
- wiedza o Unii Europejskiej
- ISO - system zarządzania jakością
- ISO - system zarządzania środowiskiem
- certyfikacja wyrobów - bezpieczny produkt
- bezpieczeństwo i higiena pracy
- MŚP - podmiot w zamówieniach publicznych
- szkolenia dla MŚP z zakresu obowiązujących przepisów:
- podatki i ubezpieczenia
- kto może szkolić uczniów, a kto może być uczniem w MŚP


MIĘDZYNARODOWA FUNDACJA KOBIET
ul. Więckowskiego 13
90-721 Łódź tel./fax (0-42) 632-33-59

Szkolenia z zakresu:
- "Moja mała firma"
- "Techniki poszukiwania pracy"
- "Sprzedawca - kultura i technika sprzedaży"
- "Uwierz w siebie"· kursy komputerowe
szkolenia zawodowe: asystentka-sekretarka, opiekun dzieci i osób starszych
Doradztwo dla osób zainteresowanych uruchomieniem własnej działalności gospodarczej z zakresu:
- prawa pracy i prawa gospodarczego
- przepisów podatkowych
- organizacji i kierowania małą firmą
- ubezpieczeń społecznych
- marketingu
- biznes planu

-------------------------------------------------------------------------------------

Chcesz zareklamować swoją firmę w serwisie? Napisz do nas aby wynegocjować najkorzystniejsze warunki! redakcja@lodzianin.pl

-------------------------------------------------------------------------------------