Materia³ pochodz±cy z serwisu www.lodzianin.pl

£ÓD¬: NAUKA I EDUKACJA
2009-01-10

Æ£OBKI W £ODZI

Miejski Zespó³ Ƴobków
91-063 £ód¼, ul. Zachodnia 55a tel. (042) 632-23-61
fax. (0-42) 632-23-61 w. 21

Ƴobek nr 2
91-464 £ód¼, ul. Boles³awa Chrobrego 16 tel. (0-42) 657-38-15

Ƴobek nr 4
91-020 £ód¼, ul. Inowroc³awska 5a tel. (0-42) 651-10-35


Ƴobek nr 6
92-504 £ód¼, ul. Elsnera 12 tel. (0-42) 671-03-57


Ƴobek nr 8
93-403 £ód¼, ul. Starorudzka 7 tel. (0-42) 681-66-40 w. 224

Ƴobek nr 10
94-023 £ód¼, ul. Karolewska 70/76 tel. (0-42) 686-94-98


Ƴobek nr 12
91-812 £ód¼, ul. Tokarzewskiego 53 tel. (0-42) 657-19-15


Ƴobek nr 14
91-050 £ód¼, ul. Pawia 20 tel. (0-42) 654-15-17


Ƴobek nr 16
91-063 £ód¼, ul. Zachodnia 55a tel. (0-42) 633-08-90


Ƴobek nr 19
93-208 £ód¼, ul. Tatrzańska 118 tel. (0-42) 643-48-39


Ƴobek nr 1
90-113 £ód¼, ul. Sienkiewicza 9 tel. (0-42) 632-59-86


Ƴobek nr 3
93-308 £ód¼, ul. W³adys³awa Warneńczyka 5/17
tel. (0-42) 646-42-27


Ƴobek nr 5
91-065 £ód¼, ul. ¦wietlana 11/15 tel. (0-42) 657-35-01


Ƴobek nr 7
92-207 £ód¼, ul. Szpitalna 11 tel. (0-42) 674-30-53


Ƴobek nr 9
92-003 £ód¼, ul. Zbocze 2a tel. (0-42) 679-33-06


Ƴobek nr 11
91-426 £ód¼, ul. Wierzbowa 13a tel. (0-42) 678-10-22


Ƴobek nr 13
91-503 £ód¼, ul. Szolc-Rogozińskiego 2 tel. (0-42) 684-06-09Ƴobek nr 15
91-087 £ód¼, ul. Wapienna 29 tel. (0-42) 651-36-43


Ƴobek nr 17
93-143 £ód¼, ul. Siarczana 11 tel. (0-42) 643-47-18


Ƴobek nr 20
94-036 £ód¼, ul. Wio¶larska 27 tel. (0-42) 686-47-93


Ƴobek nr 21
94-041 £ód¼, ul. Marusarzówny 9 tel. (0-42) 686-24-19


Ƴobek nr 23
93-281 £ód¼, ul. Tatrzańska 27/29 tel. (0-42) 643-94-44


Ƴobek nr 25
93-150 £ód¼, ul. Odyńca 35 tel. (0-42) 643-91-30


Ƴobek nr 27
91-852 £ód¼, ul. Franciszkańska 167/171 tel. (0-42) 657-12-22


Ƴobek nr 29
92-513 £ód¼, ul. Gogola 9 tel. (0-42) 673-00-63


Ƴobek nr 31
90-363 £ód¼, ul. Sienkiewicza 108 tel. (0-42) 636-14-73


Ƴobek nr 22
93-166 £ód¼, ul. Lelewela 11 tel. (0-42) 684-62-94


Ƴobek nr 24
91-211 £ód¼, ul. Rydzowa 7 tel. (0-42) 652-02-78


Ƴobek nr 26
94-002 £ód¼, ul. Sprinterów 11 tel. (0-42) 686-75-98


Ƴobek nr 28
94-050 £ód¼, al. Wyszyńskiego 102 tel. (0-42) 686-68-54


Ƴobek nr 30
90-562 £ód¼, ul. £±kowa 1 tel. (0-42) 636-93-67