Materia³ pochodz±cy z serwisu www.lodzianin.pl

Wydarzenia w lutym 2017 r. w £odzi
2017-02-02


Wybrane wydarzenia w Lutym 2017 r. w £odzi.


Spektakl "Ony"

+ warsztaty dla m³odzieæy,

Kiedy: 1 i 2 lutego, godz. 10.

Gdzie: Teatr Powszechny,

Legionów 21, 90-001 £ód¼
Spektakl "Krowa w esencji róæanej",

Kiedy: 1 lutego, godz. 19.

Gdzie: AOIA,

Zachodnia 54, 90-403 £ód¼Koncert Spontaneous Chamber Music,

Kiedy: 2 lutego, godz. 20.

Gdzie: Fabryka Sztuki,

Milionowa, 90-365 £ód¼Koncert zespo³u Rezerwat,

Kiedy: 3 lutego, godz. 20.

Gdzie: Klub Scenografia,

Zachodnia 81/83, 90-402 £ód¼Koncert zespo³u Lina 45,

Kiedy: 3 lutego, godz. 20.

Gdzie: AOIA,

Zachodnia 54, 90-403 £ód¼
Grand Off Festival,

Kiedy: 4-5 lutego.

Gdzie: Kino Charlie,

Piotrkowska 203/205, 90-451 £ód¼Miarka za miarkź - spektakl dla bezrobotnych,

Kiedy: 4 i 5 lutego, godz. 19:15.

Gdzie: Teatr Powszechny,

Legionów 21, 90-001 £ód¼"Róæne tropy w twórczo¶ci braci Hirszenbergów" - oprowadzenie dla osób niewidomych,

Kiedy: 8 lutego, godz. 16:30.

Gdzie: Pa³ac Poznańskich,

Ogrodowa 15, 90-001 £ód¼Perform_tech #1 Jonathan Reus,

Kiedy: warsztaty 8 lutego w godz. 11 – 16, performance i spotkanie z autorem 9 lutego o godz. 19.

Gdzie: Fabryka Sztuki,

Milionowa, 90-365 £ód¼Festival Pizzy - Miźdzynarodowy Dzień Pizzy,

Kiedy: 9-11 lutego.

Gdzie: Piotrkowska 217,Koncert Kamila Bednarka,

Kiedy: 9 lutego, godz. 19.

Gdzie: Klub Wytwórnia,

£±kowa 29, 90-554 £ód¼Bajkowanie - Twórcze Warsztaty dla dzieci,

Kiedy: 10 lutego o godz. 17, a 11 lutego o godz. 12.

Gdzie: Fabryka Sztuki,

Milionowa, 90-365 £ód¼Koncert Wolnej Grupy Bukowina,

Kiedy: 10 lutego, godz. 20.

Gdzie: Keja Pub,

Kopernika 46, 90-001 £ód¼Koncert Bad Boys Blue, Savage, BoneyM of Sheyla Bonnick, Fancy i Francesco Napoli,

Kiedy: 11 lutego, godz. 19.

Gdzie: Atlas Arena,

aleja Bandurskiego 7, 94-020 £ód¼Koncert Marii Peszek,

Kiedy: 11 lutego, godz. 20.

Gdzie: Klub Wytwórnia,

£±kowa 29, 90-554 £ód¼Koncert formacji Cztery Refy,

Kiedy: 11 lutego, godz. 21.

Gdzie: Keja Pub,

Kopernika 46, 90-001 £ód¼Wyk³ad: „Hipodrom, wy¶cigi rydwanów i kibice we wczesnobizantyńskim Konstantynopolu (V-IX w.)”,

Kiedy: 12 lutego, godz. 12:30.

Gdzie: Pa³ac Poznańskich,

Ogrodowa 15, 90-001 £ód¼Sztuczny Miód - muzyczne wspomnienie o Agnieszce Osieckiej,

Kiedy: 12 lutego, godz. 20.

Gdzie: AOIA,

Zachodnia 54, 90-403 £ód¼
Koncert Sorry Boys, ,br>
Kiedy: 12 lutego, godz. 20:30.

Gdzie: Klub Wytwórnia,

£±kowa 29, 90-554 £ód¼Koncert Moniki Borzym,

Kiedy: 14 lutego, godz. 19.

Gdzie: Klub Wytwórnia,

£±kowa 29, 90-554 £ód¼Nazywam siź Miliard £ód¼,

Kiedy: 14 lutego, godz. 20.

Gdzie: Manufaktura,

Drewnowska 58, 91-002 £ód¼Wyk³ad: „Szko³a talmudystów a æydowskie o¶wiecenie i jego konsekwencje”,

Kiedy: 15 lutego, godz. 17.

Gdzie: Pa³ac Poznańskich,

Ogrodowa 15, 90-001 £ód¼Spektakl "Stopklatka" + Warsztaty edukacyjne,

Kiedy: 16 i 17 lutego, godz. 10.

Gdzie: Teatr Powszechny,

Legionów 21, 90-001 £ód¼Miźdzynarodowy Mityng Orlen Cup,

Kiedy: 16 lutego, godz. 17.

Gdzie: Atlas Arena,

aleja Bandurskiego 7, 94-020 £ód¼Koncert Mariki,,br>
Kiedy: 18 lutego, godz. 20.

Gdzie: Klub Wytwórnia,

£±kowa 29, 90-554 £ód¼Warsztaty dla dzieci: "Tajemnice zaginionych obrazów",

Kiedy: 19 lutego, godz.12:30.

Gdzie: Pa³ac Poznańskich,

Ogrodowa 15, 90-001 £ód¼Koncert zespo³u Kroki,

Kiedy: 19 lutego, godz. 19.
Gdzie: Klub Wytwórnia,

£±kowa 29, 90-554 £ód¼Spektakl "Impreza" + warsztaty dla m³odzieæy,

Kiedy: 21 lutego, godz. 10 oraz 22 lutego o godz. 9 i o godz. 11:30.

Gdzie: Teatr Powszechny,

Legionów 21, 90-001 £ód¼54. premiera Teatru dla niewidomych i s³abo widz±cych,

Kiedy: 23 lutego, godz. 13.

Gdzie: Teatr Powszechny,

Legionów 21, 90-001 £ód¼Koncert Kwintetu Alameda,

Kiedy: 23 lutego, godz. 20.

Gdzie: Fabryka Sztuki,

Milionowa, 90-365 £ód¼"Tango £ód¼" - spektakl dla emerytów,

Kiedy: 24 lutego, godz. 18.

Gdzie: Teatr Powszechny,

Legionów 21, 90-001 £ód¼Koncert Braci Figo Fagot,

Kiedy: 24 lutego, godz. 20.

Gdzie: Klub Scenografia,

Zachodnia 81/83, 90-402 £ód¼Koncert EKT Gdynia,

Kiedy: 24 lutego, godz. 21.

Gdzie: Keja Pub,

Kopernika 46, 90-001 £ód¼Premiera "Czeski staw - muzyczna opowie¶ę o æyciu Czechów",

Kiedy: 25 lutego, godz. 16.

Gdzie: AOIA,

Zachodnia 54, 90-403 £ód¼
Koncert Mikromusic Trio,

Kiedy: 26 lutego, godz. 19.

Gdzie: Klub Wytwórnia,

£±kowa 29, 90-554 £ód¼Festiwal Off Pó³nocna,

Kiedy: 27 lutego - 4 marca

Gdzie: Teatr Muzyczny,

Pó³nocna 47/51, 90-001 £ód¼