Materiał pochodzący z serwisu www.lodzianin.pl

Ul. Wólczańska zmieni się w tym roku w woonerf
2017-03-22


W ramach przebudowy dróg na Starym Polesiu zmieni się ul. Wólczańska.


Na odcinku ul. Próchnika a ul. Więckowskiego ulica zmieni się w tym roku w woonerf.

Zamiast asfaltu i betonowych chodników na drodze pojawi się kostka w różnych odcieniach szarości.

Ulica zazieleni się od ozdobnych krzewów i drzew.

Zostaną posadzone m.in. klony i platany.

Po zachodniej stronie ulicy (naprzeciwko al. 1 Maja) powstanie szeroki chodnik, a wzdłuż zieleńców ustawione zostaną ławki.

Jezdnia będzie zawężona do jednego pasa ruchu, a parkowanie dopuszczone będzie po obu jej stronach (prostopadle i równolegle).

Ulice oświetlać będą nowe latarnie.

Ruch nadal będzie jednokierunkowy dla samochodów, a dla rowerzystów dwukierunkowy.