Materiał pochodzący z serwisu www.lodzianin.pl

Praktykuj w Łodzi - start rekrutacji
2017-04-04


Do tegorocznej edycji inicjatywy „Praktykuj w Łodzi – staże wakacyjne 2017 przystąpiło 73 pracodawców. Zaoferowali oni łącznie ponad 380 staży.


Informacja na temat projektu „Praktykuj w Łodzi – staże wakacyjne 2017”

Wśród partnerów projektu znalazły się firmy reprezentujące różne branże np.: informatykę, bankowość, księgowość, marketing, medycynę, biotechnologię, architekturę, sektor BPO.

Dlaczego warto brać udział w projekcie ?

Wszystkie staże realizowane w ramach projektu „Praktykuj w Łodzi – staże wakacyjne” są płatne – min. 1300 zł brutto (za każdy pełny miesiąc trwania stażu.)

Partnerzy to najprężniej rozwijające się firmy z Łodzi i regionu, poprzednie edycje pokazują, że ponad 60% laureatów ubiegłorocznych edycji zostało na stałe zatrudnionych przez fundatorów staży.

Przebieg rekrutacji projektu „Praktykuj w Łodzi – staże wakacyjne 2017”

Rekrutacja kandydatów na staże odbywać się będzie do 30 kwietnia 2017r.

Aplikować można poprzez stronę Portalu praktyk i staży: www.praktyki.lodz.pl

Ogłoszenie listy laureatów nastąpi w czerwcu br.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie: www.praktyki.lodz.pl