Materiał pochodzący z serwisu www.lodzianin.pl

Przebudowa placu Komuny Paryskiej w Łodzi
2017-04-06


Plac Komuny Paryskiej jest dzisiaj - niestety - placem wyłącznie z nazwy. Dominuje tu parking, a brakuje wysokiej jakości, przyjaznej przestrzeni do spędzania czasu. Szczególnie dla najmłodszych.


Niebawem to zostanie zmienione, ponieważ gruntowna przebudowa placu jest jednym z elementów rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi.

Z placu i przylegających do niego uliczek zostanie zerwana stara nawierzchnia i po wyrównaniu terenu zastąpiona nową.

Na nowym placu pojawią się nowe meble miejskie: mnóstwo ławek, nowe oświetlenie i stojaki rowerowe.

Od strony modernistycznych kamienic zaaranżowany zostanie plac zabaw.

Dosadzone będą także nowe drzewa.

Przewidziane są także trzy pawilony, w których znajdą się toaleta, punkt informacji turystycznej i niewielka kawiarnia.


Inwestycja jest podzielona na dwie części: północną i południową.

Południowa (plac zabaw, pawilony) będzie realizowana jako element projektu z unijnym dofinansowaniem.

Północną zrealizowana będzie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wszystko dlatego, że zaplanowano pod płytą placu parking.

Kończą się właśnie prace nad dokumentacją dla tego projektu i jeszcze przed wakacjami rozpoczną się poszukiwanie partnera do inwestycji w formule PPP.


Plac jest częścią większej całości obejmującej przebicia wewnątrz-kwartałowe.

To na plac będzie wychodziła nowa uliczka łącząca ul. Moniuszki z ul. Tuwima.

Ta droga będzie dalej biegła na południe w kierunku pasażu Schillera, przebiciem w parterze przez fabrykę i dalej kolejnym przebiciem kwartałowym, aż do ul. Nawrot.