Materiał pochodzący z serwisu www.lodzianin.pl

Przebudowa basenu Anilana w Łodzi
2017-04-11


Trwa przebudowa basenów przy ulicy Sobolowej 1 w Łodzi. Koniec prac jest przewidywany na 12.12.2017r.


Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi - stan realizacji na 30.03.2017 r.


Inwestycję realizuje firma SKANSKA S.A., z którą podpisano w dniu 12 września 2016 roku umowę na kwotę 6 135 348,40 zł.


22.12. 2016 r. uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę oraz na rozbiórkę.


W dniu 29.12.2016 r. zostało skierowane do Wykonawcy pismo o podjęciu realizacji opcji, jako II etapu inwestycji.


Wynagrodzenie brutto wykonawcy SKANSKA S.A. wynosi za zamówienie


podstawowe: 6.135.348,40 zł


opcja: 2.576.589,94 zł


Łącznie: 8 711 938,34 zł


Terminy zakończenia realizacji: 12.12.2017 r.


Do końca marca br. wykonane zostały:

- elementy stalowe niecek basenowych,

- rozebrano budynek znajdujący się wzdłuż ul. Sobolowej,

- wyburzono część niecki basenowej sportowej,

- przygotowano wykop pod budynek technologii wody,

- wykonano zbrojenia płyty głównej,

- zamontowano docelowo elementy niecki stalowej.


Stan realizacji bardzo zadawalający.