Materiał pochodzący z serwisu www.lodzianin.pl

Rewitalizacja obszarowa: ul. Traugutta zostanie wyprostowana
2017-04-19


Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił przetarg na przebudowę ul. Traugutta i budowę nowych ulic wewnątrz kwartału. To kolejna już inwestycja w ramach programu rewitalizacji centrum Łodzi realizowana w obszarze nr 2.


Na odcinku przy Łódzkim Domu Kultury ul. Traugutta jest poprowadzona dzisiaj łukiem.

Jej przebudowa w ramach rewitalizacji obszarowej zakłada jej wyprostowanie i poprowadzenie w istniejącym szpalerze drzew od strony ul. Kilińskiego.

Przebudowa umożliwi urządzenie przed głównym wejściem do ŁDK nowego placu.

Budowa placu będzie możliwa po zakończeniu budowy tunelu średnicowego, który połączy stacje Fabryczną i Kaliską.
Przebudowa ul. Traugutta zakłada całkowitą wymianę jej nawierzchni, oświetlenia, elementów małej architektury, uporządkowanie infrastruktury podziemnej, budowę monitoringu, urządzenie miejsc postojowych,

przebudowę skrzyżowań z ul. Sienkiewicza i Kilińskiego oraz posadzenie nowych drzew, które uzupełnią istniejący szpaler.
Druga część zadania to budowa trzech nowych ulic wewnątrz kwartału Traugutta-Kilińskiego-Tuwima-Sienkiewicza.

Pierwsza połączy ul. Traugutta z ul. Tuwima.

Jej wlot znajdzie się od północnej strony między wieżowcami dawnej Centrali Handlu Zagranicznego, czyli pomiędzy posesjami przy ul. Traugutta 21/23 oraz 25, a od strony południowej na wysokości nieruchomości przy ul. Tuwima 28.
Dwie kolejne połączą tę nową ulicę z ul. Sienkiewicza i Kilińskiego.

Skrzyżowanie z ul. Sienkiewicza znajdzie się przy dawnej siedzibie komisariatu policji, natomiast z ul. Kilińskiego na wysokości siedziby Straży Miejskiej, jako przedłużenie na zachód ul. Hasa.
Budowa nowych ulic wewnątrz kwartału obejmuje nie tylko jezdnię, chodniki, oświetlenie i elementy małej architektury, ale także nowe nasadzenia.
Na ul. Traugutta i na nowych ulicach zostanie posadzonych w sumie 76 nowych drzew.

Będą to drzewa duże o wysokości prawie 7 metrów.