Dzisiaj jest: | Imieniny:
 
Łódź wydarzenia koncerty imprezy w Łodzi dzisiaj Łodzianin w Łodzi- Łódź 2016
 
Łódź
Łódź kultura, wystawy, teatry, filharmonia
Łódź imprezy koncerty premiery festiwale
Łódź targi wydarzenia biznesowe baza firm
Łódź ogłoszenia komunikaty informacje
Łódź
Łódź strona główna

Łódź
Reklama
przepisy inki
Łódź
WKRÓTCE
Łódź
POLECAMY
   
Łódź
Ważne

Wakacyjne linie weekendowe


W wolne dni od pracy mieszkańcy Łodzi chętnie odwiedzają Zdrowie, Łagiewniki lub Arturówek. Z myślą o nich uruchomione zostały dwie specjalne linie, które zapewnią lepszy dojazd w rekreacyjne miejsca Łodzi.

Od 27 maja w każdy weekend do zakończenia wakacji, specjalna linia tramwajowa T1 połączy Arturówek ze Zdrowiem, a autobusowa linia T2 zapewni dojazd z dołów na Arturówek i do Łagiewnik.

Zarówno tramwaj jak i autobus kursować będzie w soboty i niedzielę, oraz święta od 10 do 19.

Tramwaj zapewni połączenie centrum, placu Wolności z ZOO, czy Aquaparkiem Fala.

Specjalna trasa autobusu zapewni jednocześnie dojazd z Arturówka do ronda Powstańców, czy Dołów, gdzie pasażerowie mogą skorzystać z innych linii, a w druga stronę zapewni szybki dojazd do Łagiewnik.

Linie kursować będą na poniższych trasach:

Linia T1 - WYCIECZKOWA

Warszawska, rondo Powstańców 1863 r., Łagiewnicka, Dolna, Zgierska, Nowomiejska, plac Wolności, Legionów, Konstantynowska.–ZDROWIELinia T2 - ARTURÓWEK

Skrzydlata, Warszawska, rondo Powstańców 1863 r., Inflancka, Zagajnikowa, Sporna, Wojska Polskiego, Strykowska, Wycieczkowa, Okólna –ŁAGIEWNIKI.Podczas weekendowych podróży warto skorzystać z nowego weekendowego biletu.

Zapewnia swobodę korzystania z komunikacji miejskiej od piątku od godz. 18:00 do poniedziałku do godz. 3:00.

Bilet normalny kosztuje tylko 10 zł i możemy nim podróżować po całej Łodzi.

Dla podróżnych wyjeżdzających komunikacją miejską po za Łódź czeka bilet weekendowy na strefę 1+2 w cenie 12 zł.

Bilet został wprowadzony wraz z nową taryfą i już cieszy się popularnością.

W przeciągu półtora miesiąca sprzedano ponad 2100 biletów.

Bilety można zakupić w punktach sprzedaży biletów długookresowych, oraz biletomatach.

Bilet weekendowy normalny strefa 1 - 10,00 zł

Bilet weekendowy ulgowy strefa 1 - 5,00 zł

Bilet weekendowy normalny strefa 1+2 - 12,00 zł

Bilet weekendowy ulgowy strefa 1+2 - 6,00 zł

skomentuj artykuł

2017-05-25

wydrukuj

Budżet Obywatelski - spotkania na osiedlach


Rozpoczęła się seria 18-stu spotkań z mieszkańcami na osiedlach.

Podczas spotkań będzie można zapoznać się ze złożonymi w tegorocznej V edycji Budżetu Obywatelskiego, wnioskami, porozmawiać z wnioskodawcami,

zgłosić swoje uwagi do proponowanych wniosków.

Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godzinie 17.00.

Osiedla zostały pogrupowane w taki sposób, by podczas każdego ze spotkań można było przedstawić i omówić około 50-ciu wniosków, dedykowanych poszczególnym osiedlom.

skomentuj artykuł

2017-05-16

wydrukuj

Sygnalizacja przy dworcu Łódź Fabryczna


Wyłączona sygnalizacja przy dworcu Łódź Fabryczna.

Po ponownym przeanalizowaniu natężenia ruchu Urząd Miasta Łodzi postanowił wyłączyć sygnalizację świetlną na trzech skrzyżowaniach w okolicach dworca Łódź Fabryczna.


Światła zostały wyłączone na skrzyżowaniach:


P.O.W – al. Rodziny Poznańskich,

al. Rodziny Poznańskich – al. Rodziny Scheiblerów,

al. Rodziny Scheiblerów – al. Rodziny Grohmanów.


Sygnalizatory dla tramwajów i pieszych są całkowicie wyłączone, natomiast dla samochodów migają na żółto.

Oznacza to, że kierowcy powinni stosować się do znaków pionowych i przepuszczać pieszych przechodzących przez pasy.


To rozwiązanie ułatwi pieszym przejście przez jezdnie, a także upłynni przejazd komunikacji miejskiej oraz samochodów.

skomentuj artykuł

2017-05-16

wydrukuj

Fabryka Przedsiębiorczości przy ul. Wierzbowej


Rewitalizacja Fabryki Przedsiębiorczości przy ulicy Wierzbowej będzie polegała na nadaniu temu miejscu nowego charakteru. Zostanie nią objęty nie tylko sam budynek ale i tereny wokół niego.

REWITALIZACJA to nie to samo co REMONT.

Często pod hasłem rewitalizacji rozumie się wyłącznie remont budynku, co jest sprzeczne z definicją tego pojęcia.

Oprócz podstawowej funkcji biznesowej, miejsce to również będzie pełniło różne inne funkcje: społeczne, kulturowe, edukacyjne.

Planowane jest utworzenie w budynku Galerii Realizmu Magicznego, która w pełni odpowiada temu miejscu.

Na każdym piętrze i w różnych salach będzie można podziwiać prace polskich artystów, nie tylko malarskie, m.in. prace Tomka Sentowskiego, który jest przedstawicielem tego nurtu w kraju.

Oprócz stałej ekspozycji będą również organizowane pokazy, wernisaże prac innych malarzy, rzeźbiarzy tworzących w tej tematyce.

Będzie to ogólnodostępne miejsce spotkań ze sztuką, happeningów artystycznych.

Będzie ono żyło nie tylko w czasie godzin pracy.

Rewitalizacja terenu wokół Fabryki Przedsiębiorczości ma objąć także nadanie obiektowi funkcji społecznych - planowane jest powstanie m.in. amfiteatru, który będzie miejscem różnego rodzaju eventów

organizowanych przez Fabrykę dla społeczności.

- Rewitalizacja to nie tylko budynek. To powinno także dotyczyć przestrzeni publicznej. Zdecydowaliśmy się dokupić nieruchomości dookoła, żeby przeznaczyć ten teren na przestrzeń publiczną, by była ona dostępna dla mieszkańców.

Między innymi pojawi się teren zieleni, amfiteatr – mówi prof. dr hab. Adam Mariański, wspólnik zarządzający Kancelariami Mariański Group.

– W dni wolne od pracy planujemy na tej przestrzeni organizację pikników rodzinnych, targów o różnorakiej tematyce. Dzięki temu będzie to miejsce ciągle żywe i tym samym inne od typowych biurowców.

Projekt Fabryki Przedsiębiorczości, jedynej zabytkowej fabryki w NCŁ, zakłada stworzenie Fundacji Łódź – Miasto Fabryk.

- Fabryki - to najlepsze, co posiada nasze miasto. One oczywiście były przez wiele lat zaniedbane, nieodpowiednio wykorzystywane.

Dzisiaj wiele fabryk jest adoptowanych na nowe potrzeby, przeważnie przez prywatnych przedsiębiorców i inwestorów.

Chcemy pokazać, jak miasto czerpie ze swojej historii, jak je zmieniamy, pamiętając jednocześnie o jego przeszłości.

W związku z tym Fundacja Łódź – Miasto Fabryk będzie miała za zadanie promować Łódź jako miasto jedyne w Europie, w którym tyle zabytkowych fabryk zostało zachowanych.

Zapraszamy wszystkich właścicieli fabryk do udziału w tym projekcie. To działalność w pełni społeczna, zmierzająca do pokazania już dokonanych adaptacji, jak również takich, które są w fazie projektów – mówi profesor.

W nawiązaniu do powyższego projektu planowana jest organizacja cyklicznych wycieczek, pt.: „Szlakiem Łódzkich Fabryk”, których punktem startowym będzie Fabryka Przedsiębiorczości, a mieszcząca się w niej galeria

– jednym z pierwszych odwiedzanych miejsc.

Zakłada się, iż wycieczki obejmą większość łódzkich fabryk, mieszczących się w centrum miasta i będą prowadzone przez profesjonalnych przewodników, co wpłynie znacząco na ich wartość merytoryczną.

To nie koniec. Fabryka będzie pełnić również funkcje edukacyjne. Zakłada się organizacje spotkań z dziećmi i młodzieżą, których już od najmłodszych lat będzie się edukować w zakresie przedsiębiorczości.

Planowana jest szeroka współpraca z Uniwersytetem Łódzkim, innymi uczelniami oraz instytucjami naukowo-badawczymi regionu łódzkiego.

Skąd potrzeba otwarcia na zewnątrz, a nie tylko skupienie się na biznesie i dochodzie?

- W życiu trzeba robić wszystkie rzeczy z pasją, to moje credo życiowe. Wybudowanie biurowca nie byłoby dla mnie interesujące.

Miejsce, które chcemy stworzyć ma przyciągać do odwiedzenia Łodzi, aby zobaczyć, że w ten sposób można również rewitalizować zabytki, łącząc stare z nowym – dodaje prof. Adam Mariański.

W chwili obecnej projekt rewitalizacji Fabryki Przedsiębiorczości czeka na rozstrzygnięcie postępowania dotacyjnego.

Zakładane jest, że pierwsze prace ruszą we wrześniu, październiku tego roku i zostaną zakończone po około 14. miesiącach od dnia rozpoczęcia.

Szacunkowy koszt rewitalizacji to 12,5 mln zł.


skomentuj artykuł

2017-05-11

wydrukuj

Łódź zintegrowana z koleją


Od 1 maja do wspólnego honorowania biletów na terenie Łodzi dołączyły również Przewozy Regionalne właściciel marki POLREGIO.

Obecnie mamy możliwość korzystania na jednym bilecie z połączeń komunikacją miejską, pociągami Przewozów Regionalnych i ŁKA.

Mieszkańcy mogą podróżować pociągami POLREGIO na terenie całego miasta bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Skasowany w tramwaju bilet można wykorzystać również w pociągu w czasie trwania jego ważności.

Bilet MPK może skasować również obsługa pociągu zamieszczając na nim datę i godzinę rozpoczęcia podróży.

Wspólne honorowanie dotyczy wszystkich biletów Lokalnego Transportu Zbiorowego w Łodzi w pociągach (z wyłączeniem biletów okresowych liniowych -w cenie 80,00 zł.),

a w komunikacji miejskiej poniższych biletów Przewozów Regionalnych:

-bilety strefowe czasowe PR w czasie wskazanym na bilecie liczonym od godziny zakupu (wydruku)

-bilet jednorazowy PR przez 90 minut od godziny zakupu (wydruku) wskazanym na bilecie

-bilety okresowe PR

zgodnie z terminem ich ważności.

W środkach komunikacji miejskiej MPK nie są honorowane bilety POLREGIO zakupione przez internet i aplikacje mobilne oraz bilety odcinkowe okresowe na przejazd w jedną stronę.

Dzięki podpisaniu umowy z Przewozami Regionalnymi łodzianie otrzymali pełną integracje różnych środków transportu w mieście.

Od wprowadzenia wzajemnego honorowania zauważamy znaczący wzrost podróżnych korzystających z komunikacji kolejowej na terenie miasta Łodzi,

jak również zainteresowanie i zadowolenie możliwością kontynuowania podróży na podstawie biletu kolejowego osób dojeżdżających pociągami do łódzkich szkół, uczelni i miejsc pracy.

Oprócz wspólnego honorowania biletów pasażerowie MPK mają możliwość dłuższego 25 minutowego korzystania z roweru publicznego, a również od 1 maja razem ze Zgierzem

wprowadzono wspólny bilet dla wygody pasażerów obu miast.

skomentuj artykuł

2017-05-11

wydrukuj

Budżet Obywatelski - podsumowanie naboru wniosków.


Skończyła się V Edycja składania wniosków do Budżetu Obywatelskiego. Łącznie jest złożonych 1131 wniosków.

Zestawienie Wniosków Zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2017/2018r.

Liczba wniosków dla poszczególnych rejonów:

Bałuty - 232

Górna - 193

Polesie - 195

Śródmieście - 67

Widzew - 196

Ponadosiedlowe - 248

skomentuj artykuł

2017-05-11

wydrukuj

Budowa ulicy Nowotargowej


Łódź buduje! Przygotowujemy się do kolejnego etapu budowy ulicy Nowotargowej (nazwa robocza). Po zakończeniu prac ulicą tą bezpośrednio dojedziemy od al. Piłsudskiego do dworca Łódź Fabryczna i Nowego Centrum Łodzi.

Prace projektowe dobiegają końca i jeszcze w tym roku ogłoszony zostanie przetarg na roboty budowlane.


Ulica Nowotargowa od al. Piłsudskiego w kierunku dworca będzie przebiegać w obecnym śladzie ul. Targowej.

Za Nawrot odbije nieco na wschód, podzieli istniejący kwartał, by połączyć się z dalszym odcinkiem tej trasy w okolicy Tuwima – al. Rodziny Scheiblerów.


Ulica ta będzie miała po jednym pasie ruchu w każdym kierunku.

Powstaną przy niej chodniki oraz trasy dla rowerzystów (na odcinku od Nawrot do Tuwima odseparowana droga rowerowa, a od Nawrot do Piłsudskiego ciąg pieszo-rowerowy).


To jednak nie koniec zmian w tym rejonie miasta.

Ulica Targowa, odcinek od EC1 do włączenia w ul. Nowotargową, również zostanie przebudowana.

Ruch na niej zostanie uspokojony, powstaną zieleńce i zasadzone zostaną nowe drzewa.


Przypomnijmy. Odcinek od Uniwersyteckiej do Tuwima powstał w ramach przebudowy dworca Łódź Fabryczna.

Teraz powstanie fragment od Tuwima do Piłsudskiego.


Trasa ta jest jednym z głównych dojazdów do dworca i Nowego Centrum Łodzi.

Inwestycja powinna zakończyć się w 2019 roku.

skomentuj artykuł

2017-05-09

wydrukuj

Ruszają rozbiórki 60 budynków w Łodzi


Ruszają pierwsze rozbiórki budynków wyłączonych z użytkowania, których remont nie jest opłacalny, a konserwator zabytków nie uznał ich za cenne i warte zachowania.

Jesteśmy po pierwszym przetargu na rozbiórki 4 budynków.

Najszybciej ruszy rozbiórka na posesji przy ul. Pomorskiej 53 (do usunięcia są tu dwie oficyny mieszkalne oraz dwa budynki gospodarcze).

Firma powinna wchodzić na teren prac lada dzień, a na zakończenie robót ma czas do czerwca.

Jesteśmy też w trakcie przetargu na rozbiórkę budynków m.in. na 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 48 i 50 (w sumie 3 budynki gospodarcze), al. Włókniarzy 190 a (budynek mieszkalny), Gdańska 56 (budynek mieszkalny, oficyna).


Spotkaliśmy się zaś przed kamienicą przy ul. Zielonej 46.

Tam będziemy rozbierać poprzeczną oficynę. Budynek mieszkalny.

To istotne miejsce. W 2015 r. rozbieraliśmy tam 2 poprzeczne oficyny. Teren jest atrakcyjny dla przyszłego inwestora, a oczyszczony będzie łatwiejszy do zbycia.


Proszę również zauważyć, że duża część prac rozbiórkowych w 2017 r. planowana jest na terenie, który obejmie rewitalizacja obszarowa.


W budżecie mamy 2,3 mln zł na rozbiórki i zabezpieczenia budynków (w tym 150 tys. zł na projekty rozbiórek kolejnych budynków, na kolejne lata).

Prace są planowane przede wszystkim w II i III kwartale 2017 r. Jednak okres zimowy również może być wykorzystywany pod ten rodzaj prac.
Poniżej lista budynków - mieszkalnych i gospodarczych - przeznaczonych do rozebrania w 2017 r.

Proszę zwrócić uwagę, że na części nieruchomości rozbieramy kilka budynków.

Budynki mieszkalne do zabezpieczenia (jeden) i rozbiórki (pozostałe):

- Gdańska 56 (oficyna)

- Jaracza 12 (dwa budynki w oficynach) - plus dwa budynki gospodarcze, które znajdą Państwo wypisane poniżej

- Kilińskiego 10a (zabezpieczenie budynku)

- Kilińskiego 94 (udział w kosztach rozbiórki z innymi właścicielami)

- Legionów 46 (oficyna) - plus dwa budynki gospodarczo - użytkowe, które znajdą Państwo wypisane poniżej

- Pomorska 53 (dwie oficyny) - plus dwa budynki gospodarcze, które znajdą Państwo wypisane poniżej

- Próchnika 14 (front)

- Składowa 32 (dwa budynki: front i oficyna)

- Wigury 34 (front)

- Zielona 46 (oficyna)

- al. Włókniarzy 190a (front)

- Krzywa 8 (front)

- Lawendowa 9 (front)

- Limanowskiego 107 (oficyna)

- Limanowskiego 128 (oficyna)

- Ściegiennego 5 (oficyna)

- Zgierska 171 (oficyna)

- Piekarska 10 (oficyna)
Budynki gospodarcze, użytkowe i garaże do rozbiórki:

- al. Kościuszki 42 (kilkanaście garaży)

- al. Kościuszki 89a (gospodarczy)

- Jaracza 12 (dwa budynki: gospodarczy i gospodarczo - użytkowy)

- Jaracza 42 (użytkowy, gospodarczy)

- Jaracza 69 (użytkowy)

- Jaracza 84 (garaż)

- Kopernika 20 (gospodarczy)

- Legionów 46 (dwa budynki: użytkowy i gospodarczy)

- Narutowicza 30 (dwa budynki: gospodarczy i garaż)

- Pomorska 53 (dwa budynki gospodarcze)

- 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 48 (dwa budynki gospodarcze)

- 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 50 (gospodarczy)

- Wierzbowa 5/7 (5 garaży)

- Wólczańska 210 (dwa budynki użytkowe)

- Zamenhofa 17 (dwa budynki gospodarcze)

- Zarzewska 12-14 (5 budynków użytkowych)

- Żeromskiego 85 (gospodarcze)

- Zachodnia 73 (budynek użytkowy i garaż)

- Wieniawskiego 10 (gospodarczy)

- Zawiszy Czarnego 10 (gospodarczy)

- Łomżyńska 5 (garaż)

skomentuj artykuł

2017-05-09

wydrukuj

Powstał kolejny łódzki woonerf


Na ul. Zacisze powstał kolejny woonerf. Trwają ostatnie prace brukarskie i wykonywane są nasadzenia.

Odbiory rozpoczną się po weekendzie majowym i wówczas już w pełni będziemy mogli korzystać z nowego podwórca miejskiego.

To pierwsza tego typu inwestycja poza ścisłym centrum miasta.

Ulica Zacisze zmieniła się nie do poznania.

Poprawiła się estetyka, stworzona została przyjazna przestrzeń dla mieszkańców uzupełniona meblami miejskimi.

Nawierzchnia ulicy Zacisze wykonana została z kostki kamiennej, która tworzy mozaikę.

Zasadzone zostaną dodatkowe drzewa, krzewy i byliny. W sumie na tej niedużej, 220 metrowej ulicy pojawi się ponad 3,6 tys roślin.

5 lip uzupełni istniejący już szpaler pięknych starych drzew, które są ozdobą tej ulicy.

Parkowanie prostopadłe będzie możliwe po obu stronach ulicy w wyznaczonych miejscach.

Na wysokości szkoły powstał parking, który umożliwi podjechanie, wysadzenie pasażera/ucznia i odjechanie w strefie „pocałuj i jedź”.

Projekt przebudowy ulicy przez cały etap prac był uzgadniany z mieszkańcami, a także z dyrekcją szkoły.

skomentuj artykuł

2017-04-27

wydrukuj

100-letni zabytkowy kanał rzeki Łódki


100 lat podziemnej rzeki Łódki

100 lat temu z miejskiego krajobrazu zniknął pierwszy odcinek rzeki Łódki.

Ukryto ją w podziemnym kanale między ulicami Wschodnią a Nowomiejską (obecnie Park Staromiejski).

Do płynącej przez najbardziej zaludnioną część miasta rzeki trafiały nieczystości z rynsztoków, ścieki z fabryk, odpadki z targowisk.

Nad brzegami cuchnącego kanału w wyjątkowo niehigienicznych warunkach odbywał się handel.

W drewnianych straganach sprzedawano między innymi pieczywo, nabiał, mięso i ryby.

Obawiając się wybuchu epidemii w mieście władze rosyjskie na początku XX wieku nakazały właścicielom przylegających do Łódki nieruchomości przykryć ją murowanym sklepieniem „nieprzepuszczającym jej zaraźliwych wyziewów”.

W przypadku uchylania się od nakazu karą miała być likwidacja nadrzecznych targowisk.

W 1905 roku zdecydowano o wyasygnowaniu z miejskiej kasy pieniędzy na uporządkowanie rzeki od Franciszkańskiej do Nowomiejskiej.

Wbijane w dno drewniane pale miały zapobiegać osuwaniu się brzegów, poszerzono koryto i odsunięto od niego stragany, grodząc je drewnianym płotem.

Prace te były prowizoryczne. Już w 1913 roku łódzkie gazety donosiły, że brzegi Łódki przy Nowomiejskiej są „podmyte i grożą zawaleniem”.

Za uporządkowanie rzeki zabrali się okupujący Łódź Niemcy.

Kosztorys budowy żelbetonowego kanału oszacowano na 150.000 ówczesnych marek.

Do 1 marca 1916 roku nakazano usunąć wszystkie stragany.

Prace budowlane ruszyły w maju i zostały zakończone w 1917 roku.

Nad schowaną pod ziemię rzeką powstała nowa handlowa ulica „Nad Łódką”.

Był to chyba pierwszy w Łodzi woonerf z wydzielonym pasem zieleni, szpalerami (istniejących do dziś) drzew i ławkami.

Obecnie kanałem Łódki odprowadzany jest z centrum miasta nadmiar wód deszczowych.

Rzeka została włączona do systemu tak zwanych „przelewów burzowych”.

Płynącą pod ziemią strugę można obserwować w Parku Śledzia przez specjalny wizjer zwany „okiem śledzia”.

Pracownicy ZWIK z okazji 100 – lecia zakrycia rzeki na jednej z parkowych alei stworzyli kolejny punkt obserwacyjny.

Spoglądając przez ażurowy właz zobaczymy nie tylko nurt Łódki, ale również najbardziej „filmowy” w Polsce podziemny kanał.

Powstały w nim bowiem zdjęcia do trzech produkcji filmowych, w tym nominowanego do Oskara „W ciemności” Agnieszki Holland.  

Zbudowany 100 lat temu kryty kanał znajduje się w wyjątkowym dla historii miasta miejscu.

To tu istniał staw z groblą i młynem, w którym z czasem uruchomiono pierwszą włókienniczą maszynę - folusz.

Do dziś w archiwach ZWIK zachował się oryginalny plan kanału z 1918 roku.

Zachował się również plan z 1927 roku odprowadzenia do Łódki ścieków z hali rybnej znajdującej się na posesji przy ulicy Nad Łódką nr 2.

Zabytkowy, 100-letni kanał Łódki ma długość 218 metrów, 6,3 metra szerokości i 3,25 wysokości.

Kolejne odcinki Łódki na terenie obecnego Parku Śledzia i Manufaktury wprowadzono pod ziemię po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i po II wojnie światowej. -Miłosz Wika, rzecznik ZWIKskomentuj artykuł

2017-04-27

wydrukuj

Rewitalizacja obszarowa: ul. Traugutta zostanie wyprostowana


Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił przetarg na przebudowę ul. Traugutta i budowę nowych ulic wewnątrz kwartału. To kolejna już inwestycja w ramach programu rewitalizacji centrum Łodzi realizowana w obszarze nr 2.

Na odcinku przy Łódzkim Domu Kultury ul. Traugutta jest poprowadzona dzisiaj łukiem.

Jej przebudowa w ramach rewitalizacji obszarowej zakłada jej wyprostowanie i poprowadzenie w istniejącym szpalerze drzew od strony ul. Kilińskiego.

Przebudowa umożliwi urządzenie przed głównym wejściem do ŁDK nowego placu.

Budowa placu będzie możliwa po zakończeniu budowy tunelu średnicowego, który połączy stacje Fabryczną i Kaliską.
Przebudowa ul. Traugutta zakłada całkowitą wymianę jej nawierzchni, oświetlenia, elementów małej architektury, uporządkowanie infrastruktury podziemnej, budowę monitoringu, urządzenie miejsc postojowych,

przebudowę skrzyżowań z ul. Sienkiewicza i Kilińskiego oraz posadzenie nowych drzew, które uzupełnią istniejący szpaler.
Druga część zadania to budowa trzech nowych ulic wewnątrz kwartału Traugutta-Kilińskiego-Tuwima-Sienkiewicza.

Pierwsza połączy ul. Traugutta z ul. Tuwima.

Jej wlot znajdzie się od północnej strony między wieżowcami dawnej Centrali Handlu Zagranicznego, czyli pomiędzy posesjami przy ul. Traugutta 21/23 oraz 25, a od strony południowej na wysokości nieruchomości przy ul. Tuwima 28.
Dwie kolejne połączą tę nową ulicę z ul. Sienkiewicza i Kilińskiego.

Skrzyżowanie z ul. Sienkiewicza znajdzie się przy dawnej siedzibie komisariatu policji, natomiast z ul. Kilińskiego na wysokości siedziby Straży Miejskiej, jako przedłużenie na zachód ul. Hasa.
Budowa nowych ulic wewnątrz kwartału obejmuje nie tylko jezdnię, chodniki, oświetlenie i elementy małej architektury, ale także nowe nasadzenia.
Na ul. Traugutta i na nowych ulicach zostanie posadzonych w sumie 76 nowych drzew.

Będą to drzewa duże o wysokości prawie 7 metrów.skomentuj artykuł

2017-04-19

wydrukuj

Przebudowa basenu Anilana w Łodzi


Trwa przebudowa basenów przy ulicy Sobolowej 1 w Łodzi. Koniec prac jest przewidywany na 12.12.2017r.

Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi - stan realizacji na 30.03.2017 r.


Inwestycję realizuje firma SKANSKA S.A., z którą podpisano w dniu 12 września 2016 roku umowę na kwotę 6 135 348,40 zł.


22.12. 2016 r. uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę oraz na rozbiórkę.


W dniu 29.12.2016 r. zostało skierowane do Wykonawcy pismo o podjęciu realizacji opcji, jako II etapu inwestycji.


Wynagrodzenie brutto wykonawcy SKANSKA S.A. wynosi za zamówienie


podstawowe: 6.135.348,40 zł


opcja: 2.576.589,94 zł


Łącznie: 8 711 938,34 zł


Terminy zakończenia realizacji: 12.12.2017 r.


Do końca marca br. wykonane zostały:

- elementy stalowe niecek basenowych,

- rozebrano budynek znajdujący się wzdłuż ul. Sobolowej,

- wyburzono część niecki basenowej sportowej,

- przygotowano wykop pod budynek technologii wody,

- wykonano zbrojenia płyty głównej,

- zamontowano docelowo elementy niecki stalowej.


Stan realizacji bardzo zadawalający.

skomentuj artykuł

2017-04-11

wydrukuj

 
 
Łodzianin.pl - znajdz nas na FB!

Łódź
WYSZUKIWARKA
lodzianin.pl
Internet Łódź

Łódź
Pogoda
Temperatura: 9.4°C
Wilgoć: 87%
Ciśnienie: 1019hPa (Falling)
Prędkość wiatru: 0.0km/h
Stan na: 05:31 2017-05-26

Łódź
REKLAMA
RYŁKO buty

Łódź
PARTNERZY
Druk ulotek ulotki Lodz

Imprezy w Łodzi
Sonda
Twoja ulubiona forma rozrywki to:
spacery
clubbing
teatr
koncerty
inne
kino
sport
Internet

Łódź
POLECAMY
Lodzianin.pl - Dobra Strona Łodzi

Ulica Piotrkowska Łodzianin

Menu na skróty:

Nieruchomości ŁÓDŹ KULTURALNA | Galerie w Łodzi | Ośrodki kultury w Łodzi | Teatry w Łodzi | Muzea w Łodzi | ŁÓDŹ ROZRYWKOWA | Kina w Łodzi | Puby i kluby w Łodzi | Restauracje w Łodzi | Pizzerie w Łodzi | Dyskoteki w Łodzi | Kawiarnie w Łodzi | Herbaciarnie w Łodzi | Kawiarenki internetowe w Łodzi | Imprezy w Łodzi | Koncerty w Łodzi | Parki i ogrody w Łodzi | Baseny w Łodzi | Łódzkie ZOO | Centra rekreacji | Jazda konna | ŁÓDŹ - BIZNES | biura podróży | Hotele | Lotnisko Lublinek | Noclegi w Łodzi | Parki w Łodzi | MPK | PKP | PKS | Zabytki w Łodzi | Banki w Łodzi | Kantory w Łodzi | Biura maklerskie w Łodzi | Bankomaty w Łodzi | NAUKA I EDUKACJA ŁODZI | Licea ogólnokształcące w Łodzi | Auto Szkoły | Biblioteki w Łodzi | Gimnazja w Łodzi | Przedszkola | Szkolenia dla firm Łódź | Szkoły artystyczne | Szkoły językowe | Szkoły podstawowe | Szkoły policealne | Wyższe Uczelnie | Żłobki | tworzenie stron internetowych Łódź


Copyright Łodzianin.pl Dobra Strona Łodzi 2002 - 2016 |
Stworzenie serwisu (2002): MIMO.PL Łódź
Napisz do serwisu