Imprezy w Łodzi

Wyszukiwarka

Selektywna zbiórka odpadów
Od 1 grudnia 2019 r.: prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest obowiązkowe, warto znać zasady prawidłowego segregowania. Poniżej znajdziecie infografiki, przypominające do kóreo pojemnika wrzucać poszczególne odpady. 

Ładowanie...
Postanowienia wchodzące w życie z dniem 1 grudnia 2019 roku: 
  • nieruchomości niezamieszkałe nie będą objęte miejskim systemem odbierania odpadów komunalnych. Nie dotyczy to nieruchomości łączonych (czyli nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych), które pozostają w systemie gminnym na dotychczasowych warunkach. Tym samym właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do zawarcia umów na odbiór odpadów komunalnych z firmami wpisanymi do miejskiego rejestru działalności regulowanej. Rejestr dostępny jest na stronie BIP UMŁ
  • miejski system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmować będzie: nieruchomości zamieszkałe, nieruchomości łączone – tj. w części zamieszkałe i w części niezamieszkałe, nieruchomości letniskowe (ale nie rodzinne ogródki działkowe),
  • stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie 24 zł od osoby,
  • właściciele nieruchomości jednorodzinnych wykorzystujący przydomowe kompostowniki zwolnieni są z opłaty w wysokości 1 zł/miesięcznie,
  • jeżeli nieruchomość nie została wyposażona w pojemniki/worki dostosowane do zasad segregacji lub segregacja prowadzona jest w sposób nieprawidłowy, firma wywozowa po stwierdzeniu takiego faktu będzie przekazywać informację do UMŁ, który w drodze decyzji będzie stosował podwyższoną opłaty stanowiącą dwukrotność stawki – tj. 48 zł/miesięcznie/osoby.
Miasto przygotowało 200 tysięcy ulotek o zasadach segregacji. Ulotki zostaną dostarczone do gospodarstw domowych.
 
Jak prawidłowo segregować śmieci: 
 

Imprezy w Łodzi

Wyszukiwarka

Łodzianin: łódzkie konkursy

  • Konkurs

Obserwuj nas


Współpraca