Imprezy w Łodzi

Wyszukiwarka

Wernisaż wystawy "Wrażliwość miasta. Łódź wielu kultur"
Biblioteka Gdańska w Łodzi zaprasza na otwarcie wystawy fotograficznej, będącej częścią projektu "Wrażliwość miasta. Łódź wielu kultur", realizowanego przez grupę łódzkiego socjologa Bogdana Jankowskiego. 

Ładowanie...
W trakcie wydarzenia odbędzie się występ białoruskiego gitarzysty Antona "Szwagra" Sawickiego oraz prezentacja rezultatów części badawczej projektu.
 
Fragment tekstu z katalogu wystawy:
"W roku 2020 wydano w Polsce około 460 tysięcy zezwoleń na pobyt dla cudzoziemców, ale faktyczna liczba obcokrajowców mieszkających w naszym kraju jest znacznie większa. Publikowane dane Urzędu do Spraw Cudzoziemców nie uwzględniają osób posiadających wizy, ruchu bezwizowego, zezwoleń czasowych i osób o nieuregulowanym statusie. Cudzoziemcy osiedlają się zazwyczaj w dużych ośrodkach miejskich, a ich najliczniejsze grupy stanowią obywatele Ukrainy, Białorusi, Niemiec, Rosji, Wietnamu, Indii, Włoch, Gruzji, Chin i Wielkiej Brytanii. Szacuje się, że w Łodzi mieszka około 80 tysięcy obcokrajowców, głównie z krajów byłego Związku Radzieckiego, ale również z Azji i państw europejskich. Ciągle rosnąca liczba osób przybywających do naszego miasta z obszarów różnych językowo i kulturowo jest dla Łodzi zarówno dużym wyzwaniem, jak i ogromną szansą. Szansą w dużej mierze mało jeszcze wykorzystaną."
 
Wydarzenie odbywa się w ramach zadania publicznego "Łódź akademicka przyjazna dla nowych mieszkańców miasta", finansowanego z budżetu Miasta Łodzi.
 

Imprezy w Łodzi

Wyszukiwarka

Łodzianin: łódzkie konkursy

  • Konkurs

Obserwuj nas


Współpraca