Imprezy w Łodzi

Wyszukiwarka

Od stycznia zmienia się czas ważności biletów w MPK-Łódź.
Ceny biletów MPK w Łodzi od 1 Styczna 2022 r.

Ładowanie...

Tylko do końca grudnia będziemy mogli korzystać z biletów o wydłużonym czasie, które obowiązują ze względu na przeprowadzane prace remontowe w mieście. Na chwilę obecną posługujemy się biletami, których czas nominalny każdego z nich wydłużony jest o 20 minut.
 
Przyczyną tych zmian jest przedłużająca się procedura uzgodnień ze związkami zawodowymi, która spowodowała przeniesienie uchwały zmieniającej bilety lokalnego transportu zbiorowego na kolejną sesję Rady Miejskiej.  Brak uzgodnień ze strony NSZZ „Solidarność” 
nie pozwoliło na wprowadzanie do obrad grudniowej sesji uchwały zmieniającej ceny biletów lokalnego transportu zbiorowego. Uchwała ta przewidywała również wydłużenie czasu ważności biletów na kolejny rok, aby bilet 20 minutowy był ważny 40 minut a 40 minutowy godzinę.

Powrót bitetów o wydłużonym czasie będzie wznowiony od 1 marca 2022.

Imprezy w Łodzi

Wyszukiwarka

Łodzianin: łódzkie konkursy

  • Konkurs

Obserwuj nas


Współpraca