Imprezy w Łodzi

Wyszukiwarka

Łódź: ORGANIZACJE
Stowarzyszenia
Ładowanie...
Patologie społeczne Bałuckie Stowarzyszenie Abstynentów "Rodzina" ul. Próchnika 5, 90-408 Łódź Łódzkie Stowarzyszenie Psychoedukacyjne ul. Piotrkowska 67 (Lokal MONAR-u), 90-422 Łódź 632-75-40 nr. rej. sądowego: 770 Społeczne Stowarzyszenie Przeciwalkoholowe Ziemi Łódzkiej ul. Piotrkowska 269, 91-361 Łódź 684-73-76 nr. rej. sądowego: 234 Stowarzyszenie Abstynenckiego Klubu Rodzinnego Wzajemnej Pomocy Źródełko ul. Wysoka 33, 90-037 Łódź nr. rej. sądowego: 555 Stowarzyszenie Abstynentów Klubu Meta ul. Wólczańska 210, 90-531 Łódź 636-58-97 nr. rej. sądowego: 232 Stowarzyszenie Abstynentów Klubu Pod Wielbłądem ul. Malczewskiego 4, 93-154 Łódź 682-54-50 nr. rej. sądowego: 443 Stowarzyszenie Abstynentów Soczewka ul. Narutowicza 42 m 2, 90-135 Łódź 633-92-92 nr. rej. sądowego: 481 Stowarzyszenie Działań Twórczych i Terapii Plastycznej Kontakt al. Piłsudskiego 69, 90-329 Łódź nr. rej. sądowego: 726 Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla im. Stefana Żeromskiego dla Opieki nad Dziećmi i Rodzinami ul. Pasjonistów 4, 91-140 Łódź nr. rej. sądowego: 775 Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom Osób Uzależnionych i Ich Rodzinom Nowe Życie ul. Ogniskowa 14 m 20, 93-329 Łódź nr. rej. sądowego: 954 Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Sieroctwem Społecznym ul. Tatrzańska 62/64 m 37, 93-219 Łódź 643-87-39 nr. rej. sądowego: 791 Stowarzyszenie Osób Pracujących z Narkomanami ul. Bracka 27 m 15, 91-706 Łódź nr. rej. sądowego: 792 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Starszym Puls ul. Wróblewskiego 65 (SP Nr 164), 92-512 Łódź nr. rej. sądowego: 676 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Współuzależnionym od Alkoholu Nadzieja ul. Wólczańska 23, 90-731 Łódź 633-16-07 nr. rej. sądowego: 425 Stowarzyszenie Pomocy, Wspierania i Rozwoju Rodziny Radość ul. Senatorska 4, 93-192 Łódź nr. rej. sądowego: 881 Stowarzyszenie Profilaktyczno-Wychowawcze Fenix ul. Biedronkowa 17 m 39, 91-358 Łódź nr. rej. sądowego: 847 Stowarzyszenie Rodzin z Problemem Alkoholowym Tęcza ul. Smetany 4 m 82 (bl. 3), 92-503 Łódź nr. rej. sądowego: 720 Stowarzyszenie Samopomocowe Abakus ul. Próchnika 5 (II piętro), 90-408 Łódź 688-57-78 nr. rej. sądowego: 742 Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży ul. Kwarcowa 68, 91-614 Łódź 657-46-75 nr. rej. sądowego: 761 Stowarzyszenie Wspierania Trzeźwości i Przeciwdziałania Patologii Społecznej Dom ul. Wygodna 18, 94-024 Łódź 666-91-66 nr. rej. sądowego: 609 Obrońcy praw konsumenta Miejski Klub Federacji Konsumenta http://www.federacja-konsumentow.org.pl/ ul. Piotrkowska 82 tel. 633 08 78 Miejski Rzecznik Konsumentów ul. Piotrkowska 113 tel. 638 46 56 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta - Delegatura w Łodzi http://www.uokik.gov.pl/ al. Piłsudskiego 8 tel. 636 36 89, 636 72 11 wew. 259

Imprezy w Łodzi

Wyszukiwarka

Łodzianin: łódzkie konkursy

  • Konkurs

  • Konkurs

Obserwuj nas


Współpraca