Imprezy w Łodzi

Wyszukiwarka

Łódź: Ważne / Urzędy w Łodzi
Urzędy

Ładowanie...
 • URZĄD MIASTA ŁODZI 90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104 Call Center: tel.: +48 (42) 638-40-00 tel.:+48 (42) 638-44-44 Centrala: tel.: +48 (42) 638-40-00 fax: +48 (42) 638-40-04 e-mail: uml@uml.lodz.pl ESP: Elektroniczna Skrzynka Podawcza UMŁ (Do złożenia wniosku konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP) www: www.uml.lodz.pl BIP: bip.uml.lodz.pl
 • WYDZIAŁY UMŁ Wydział Budynków i Lokali ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź sekretariat tel.: +48 (42) 638-40-37 fax: +48 (42) 638-40-83 e-mail: wbil@uml.lodz.pl, wbil2@uml.lodz.pl
 • Wydział Edukacji ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź sekretariat tel.: +48 (42) 638-48-33 fax: +48 (42) 638-48-48 e-mail: edukacja@uml.lodz.pl
 • Wydział Finansowy ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź sekretariat tel.: +48 (42) 638-45-28 fax: +48 (42) 638-45-55
 • Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź sekretariat tel.: +48 (42) 638-42-93 fax: +48 (42) 638-42-42
 • Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź sekretariat tel.: +48 (42) 638-49-12 fax: +48 (42) 638-49-09
 • Wydział Gospodarowania Majątkiem ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź sekretariat tel.: +48 (42) 638-43-99 fax: +48 (42) 638-43-98 kancelaria: tel.: +48 (42) 638-43-38 pok. 464 e-mail: wgm@uml.lodz.pl
 • Wydział Księgowości ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź sekretariat tel.: +48 (42) 638-41-51 fax: +48 (42) 638-40-04
 • Wydział Kultury ul.Piotrkowska 113, 90-430 Łódź sekretariat tel.: +48 (42) 638-43-73 e-mail: kultura@uml.lodz.pl
 • Wydział Obsługi Administracyjnej ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź sekretariat tel.: +48 (42) 638-40-63, fax: +48 (42) 638-40-54
 • Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź sekretariat tel.: +48 (42) 638-47-11 fax: +48 (42) 638-47-47
 • Wydział Organizacji i Kadr Piotrkowska 104, 90-926 Łódź sekretariat tel.: +48 (42) 638-41-71 fax: +48 (42) 638-42-37 e-mail: org@uml.lodz.pl
 • Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów ul. Zachodnia 47, 91-066 Łódź sekretariat tel.: +48 (42) 638-50-23 fax: +48 (42) 638-50-22
 • Wydział Sportu ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź sekretariat tel.: + 48 (42) 638-48-36 fax: + 48 (42) 638-48-78
 • Wydział Spraw Społecznych ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź sekretariat tel.: +48 (42) 638-46-23 fax: +48 (42) 638-46-46 e-mail agam@uml.lodz.pl
 • Wydział Strategii i Analiz ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Sekretariat pok. 442 sekretariat tel.: +48 (42) 638-44-42, fax: +48 (42) 638-44-41
 • Wydział Urbanistyki i Architektury ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź sekretariat tel.: +48 (42) 638-43-84 fax: +48 (42) 638-43-91
 • Wydział Zdrowia Publicznego ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź sekretariat tel.: +48 (42) 638-47-34
 • Centrum Zarządzania Kryzysowego ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź sekretariat tel.: +48 (42) 638-46-64 fax: +48 (42) 638-46-70 e-mail: wzkiol@uml.lodz.pl
 • Biuro Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Skarg ul.Piotrkowska 115, 90-430 Łódź tel.: +48 (42) 638-42-13 fax: +48 (42) 638-44-10
 • Biuro Partnerstwa i Funduszy ul. Piotrkowska 106, 90-004 Łódź sekretariat tel.: +48 (42) 638-46-20 fax: +48 (42) 638-46-19
 • Biuro Prasowe ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź sekretariat tel.: +48 (42) 638-41-81 fax: +48 (42) 638-42-30 mail : uml@uml.lodz.pl
 • Biuro Prawne ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź sekretariat tel.: +48 (42) 638-41-57 fax: +48 (42) 638-42-26
 • Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy ul.Piotrkowska 113, 90-430 Łódź tel.: +48 (42) 638-47-00 fax: +48 (42) 638-44-85
 • Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą ul. Piotrkowska 104a, 90-926 Łódź e-mail: biuro.promocji@uml.lodz.pl
 • Biuro Rady Miejskiej ul.Piotrkowska 104, 90-004 Łódź tel.: +48 (42) 638-41-36 fax: +48 (42) 638-44-07
 • Samodzielne komórki organizacyjne Zespół Doradców Prezydenta Miasta Biuro Informatyki Oddział Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Profilaktyki Pożarowej Oddział Ochrony Informacji Niejawnych Oddział Zamówień Publicznych

Imprezy w Łodzi

Wyszukiwarka

Łodzianin: łódzkie konkursy

 • Konkurs

Obserwuj nas


Współpraca