Imprezy w Łodzi

Wyszukiwarka

Centralny Port Komunikacyjny- Nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem
Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3.000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w ramach pierwszego etapu będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. Przyjęte harmonogramy zmierzają do zakończenia podstawowego procesu inwestycyjnego do 2027 r.
 
 
 
 
 
 
 
 

Ładowanie...
CPK to nie tylko nowe lotnisko, ale też linie kolejowe. Część kolejowa Programu CPK zakłada budowę 1600 km
nowych linii prowadzących z 10 kierunków do Portu Lotniczego Solidarność i Warszawy. Każda z 10 kolejowych „szprych”, prowadzących do CPK, składać się będzie z nowych odcinków sieci oraz z wyremontowanych lub zmodernizowanych fragmentów istniejącej infrastruktury. Na potrzeby budowy tego kolejowego systemu doszło do podziału zadań inwestycyjnych między spółki CPK i PKP PLK.
W ramach etapu zero, który powinien być gotowy przed uzyskaniem przez Port Solidarność zdolności operacyjnej, wybudowane zostanie 140 km nowych linii, głównie na trasie Warszawa - CPK – Łódź. Pozostałe inwestycje kolejowe wpisane są w horyzont czasowy do 2040 r.

 
Nowa trasa umożliwi osiągnięcie czasu przejazdu z CPK do Warszawy 15 minut, a z CPK do Łodzi ok. 25 minut. Po uwzględnieniu czasu postoju na CPK, w sumie daje to mniej niż 45 minut podróży między Warszawą i Łodzią. To ważny element szerokiego projektu, który zakłada budowę 1600 km nowych linii kolejowych prowadzących z 10 kierunków do Portu Lotniczego Solidarność (CPK) i Warszawy oraz łączących różne regiony Polski.
W poniedziałek 10 lutego rozpoczęły się konsultacje CPK w sprawie przebiegu szybkiej kolei, które potrwają do 10 marca. Swoje uwagi można zgłosić, oglądając mapy i wypełniając formularz na stronie internetowej www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl.

 

Przebieg wszystkich kolejowych korytarzy znalazł się w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym CPK,  ujawnionym dwa tygodnie temu. Wewnątrz każdego z przedstawionych korytarzy zaprezentowane są warianty przebiegu danej linii.

Największy wpływ na region łódzki będzie miał wpływ budowa korytarza oznaczonego jako nr 9, budowy nowej linii nr 85 Warszawa – CPK – Łódź – Sieradz – Kalisz – Poznań. 
Efektem tej budowy będzie przede
wszystkim włączenie Centralnego Portu Komunikacyjnego w system transportu kolejowego. Istotnie
skróci się ponadto czas jazdy w relacjach pomiędzy Warszawą, Łodzią i Poznaniem oraz Wrocławiem
(wraz z linią opisaną poniżej), co przyczyni się do wzrostu konkurencyjności transportu kolejowego
pomiędzy tymi miastami. Przeniesienie części ruchu z odcinka Warszawa – Poznań istniejącej linii
kolejowej nr 3 zwolni jej przepustowość, stwarzając korzystne warunki do rozwoju ruchu pasażerskiego
regionalnego i towarowego.

Skrócony czas jazdy do Poznania zaowocuje także większą konkurencyjnością transportu kolejowego
na trasach łączących Warszawę, CPK i Łódź ze Szczecinem, Gorzowem Wielkopolskim, Zieloną Górą oraz
miastami w Niemczech.

Nowe linie nr 86 i 87 na odcinku Sieradz Północny – Wrocław Główny ( również wchodzące w skład korytarza nr 9 ), jako kontynuacja przywołanego powyżej odcinka Warszawa – CPK – Łódź – Sieradz, stworzą szybkie połączenie Warszawy i Łodzi z Wrocławiem i całym Dolnym Śląskiem. Umożliwią także uruchomienie komunikacji kolejowej do Kępna i Wieruszowa, tworząc atrakcyjne czasowo połączenie zarówno w kierunku wschodnim do Łodzi, CPK oraz Warszawy, jak i zachodnim do Wrocławia. 

Imprezy w Łodzi

Wyszukiwarka

Łodzianin: łódzkie konkursy

Obserwuj nas


Współpraca