Imprezy w Łodzi

Wyszukiwarka

Nagroda dla badaczki z Politechniki Łódzkiej
Prof. Beata Kolesińska z Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej została uhonorowana nagrodą Ambasador Innowacyjności przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki. Badaczka została wyróżniona za prowadzenie prac naukowych i pionierskich projektów o potencjale aplikacyjnym. 
 

Ładowanie...
Zainteresowania naukowe prof. Beaty Kolesińskiej dotyczą projektowania i syntezy peptydów, czyli tych białek, które biorą udział we wszystkich procesach fizjologicznych żywych organizmów.
 
Nawiązując do swojej pracy naukowej prof. Kolesińska zaznacza
- Głównym celem prac badawczych prowadzonych przez Zespół Chemii i Inżynierii Peptydów i Białek, którym kieruję jest nie tylko udowodnienie poprawności przyjętych założeń, lecz osiągniecie praktycznych efektów np. w postaci innowacyjnych materiałów, które znajdują
zastosowanie głównie w szeroko rozumianej branży medycznej. Wagę badań podkreśla fakt, że ich pozytywne wyniki mają bardzo często bezpośrednie przełożenie na poprawę jakości życia i zdrowia ludzi. 
 
Ważna dla badaczki jest także współpraca ze środowiskiem biznesowym
- Z jednej strony oznacza ona zapewnianie środków do badań, a z drugiej przekazywanie praktycznych rozwiązań dotyczących innowacyjnych technologii. Działania takie wpływają na ciągły rozwój nauki i techniki w Polsce, a jednocześnie powszechny dostęp do jej osiągnięć dla polskich przedsiębiorców. 
 
Prof. Beata Kolesińska ma już na swoim koncie znaczące sukcesy. M.in. za innowacyjne materiały hybrydowe do regeneracji tkanek oraz hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania otrzymała w 2019 roku tytuł Naukowca Przyszłości przyznany w ramach Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju. Kierowane przez badaczkę laboratorium jest częścią Centrum badań nowych związków aktywnych biologicznie potencjalnie użytecznych w diagnostyce medycznej, tworzonego na Wydziale Chemicznym w ramach projektu dofinansowanego z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w ramach tzw. Kontraktu Terytorialnego.  

Imprezy w Łodzi

Wyszukiwarka

Łodzianin: łódzkie konkursy

  • Konkurs

  • Konkurs

Obserwuj nas


Współpraca